Politics and Society

Кратко представяне на програмата:

What is an individual? What is society? What is civilization? What is justice? Why do we have states and political parties? How can we thrive in the 21st century?

Politics and Society addresses these, and other connected issues, in a modern setting with up-to-date methods of interactive teaching with a pronounced practical bent. The first two years' study encompasses practical and general lecture courses in the fields of Politics, Society, Governance and International Relations, interlinking with disciplines such as sociology, social anthropology and economics. During the third and fourth years, the education process is organized around more narrowly profiled courses and practice-oriented educational forms.

The Program is conducted exclusively in English. Our key lecturers include both known scholars from the academic world, who have also lectured in Europe and the USA, and practitioners from the real world of politics such as former and present Prime Ministers, Ministers, party leaders, ambassadors, political advisors and military leaders.

прочети още
Politics and Society
 • проф. Антоний Тодоров, д.н. POLS319 Глобализация и Новите политически идеологии POLS351 Геополитика на властта в Европа
 • проф. Георги Фотев, д.н. POLS705 Европейските ценности по време на криза
 • проф. Стефан Попов, д.н. POLS461 Конституционни конфликти, кризи и пътя към гражданските воини
 • проф. д-р Анна Кръстева POLS208 Миграционна политика
 • проф. д-р Димитър Вацов POLS438 Политика и идентичност
 • проф. д-р Евгений Дайнов POLS136 Политиката: Фундаментални идеи POLS140 Политически идеологии: светът през погледа на политическото действие POLS245 Лидерството в 21 -ви век POLS338 Практика: Политически партии POLS434 Стаж
 • проф. д-р Румен Генов POLS219 Политически системи на Великобритания и САЩ POLS332 Самостоятелна работа: Политически системи на Великобритания и САЩ
 • проф. д-р Христо Тодоров POLS342 Интеграция и дезинтеграция в Европа и нейната периферия
 • доц. Тодор Коларов, д.н. POLS317 Политики за развитие на ЕС POLS436 Сигурността на Европа: опасности, рискове, противодействия
 • доц. д-р Антоний Гълъбов POLS227 Основни методи на политическия анализ
 • доц. д-р Васил Гарнизов POLS141 Политическа антропология: Власт, ритуал и група
 • доц. д-р Васил Георгиев POLS435 Суверенитет, международна интервенция и човешки права
 • доц. д-р Добрин Канев POLS500 Народ и Власт: Политическа социология
 • доц. д-р Евелина Христова POLS305 Демокрация и медии POLS308 Политическа комуникация (Political communication) POLS335 Практика: Демокрация и медии
 • доц. д-р Светла Янева POLS700 Европа и Ислямът
 • гл. ас. д-р Боян Думанов POLS144 Европа - места, идеи и хора POLS316 Нации, етноси, национализъм
 • гл. ас. д-р Вероника Азарова POLS120 Култура, религия и общество POLS422 Изкуството на преговорите (The Art of Negotiations) POLS501 Междукултурен диалог
 • гл. ас. д-р Евелина Стайкова POLS208 Миграционна политика
 • гл. ас. д-р Иван Начев POLS143 Политически системи: Как са устроени държавите POLS254 Политика и религия: предизвикателствата в 21-ви век POLS701 Западът и Изтокът
 • гл. ас. д-р Ирена Тодорова POLS218 Американската политическа мисъл (US political thought)
 • гл. ас. д-р Катя Христова-Вълчева POLS214 Политическа система на ЕС POLS333 Самостоятелна работа: Политическа система на ЕС
 • гл. ас. д-р Кирил Аврамов POLS137 Приложение на политическата икономия POLS330 Практика: Представително управление POLS345 Самостоятелна работа: Интеграция и дезинтеграция в Европа и нейната периферия POLS451 Рационалният избор в политиката и обществото POLS452 Как да пишем за политиката?
 • гл. ас. д-р Любомир Стефанов POLS143 Политически системи: Как са устроени държавите POLS202 Политически партии POLS218 Американската политическа мисъл (US political thought) POLS247 Институциите: Какво правят и защо са ни нужни? POLS251 Преходите: Какво представляват и на къде водят POLS254 Политика и религия: предизвикателствата в 21-ви век POLS420 Сигурност и външна политика в Черноморския регион POLS433 Стаж POLS434 Стаж POLS452 Как да пишем за политиката?
 • гл. ас. д-р Методи Методиев POLS144 Европа - места, идеи и хора POLS249 Модерната държава: Ползи, рискове, теории POLS255 Авторитаризъм, Тоталитаризъм и Фундаментализъм POLS316 Нации, етноси, национализъм POLS346 Самостоятелна работа: Политически системи на изток от ЕС POLS701 Западът и Изтокът
 • гл. ас. д-р Петя Георгиева POLS351 Геополитика на властта в Европа
 • гл. ас. д-р Светлозар Василев POLS256 Индивиди, маси и гражданство
 • гл. ас. д-р Слав Ангелов POLS244 Статистически методи в социалните науки
 • ас. Христо Панчугов POLS142 Международни отношения: Взаимодействие между държавите POLS248 Постигане на цели: Организация, лобиране и кампании POLS250 Модерната демокрация: Концепции и теории POLS400 Избори и избирателни системи POLS420 Сигурност и външна политика в Черноморския регион POLS452 Как да пишем за политиката?
 • д-р Борис Гюров POLS138 Основни идеи в социологията
 • д-р Галина Маркова-Дерелиева POLS246 Групи, Екипи, Организации POLS344 Практика: Политики и участие POLS349 Политики, граждани и участие
 • д-р Филип Димитров POLS142 Международни отношения: Взаимодействие между държавите POLS250 Модерната демокрация: Концепции и теории
 • преп. Пол Дохерти OOOK300 Английски език за политолози (ниво С2.1)
 • преп. Росица Иванова OOOK105 Английски език за политолози (ниво С1.1) OOOK200 Английски език за политолози (ниво С1.2) OOOK300 Английски език за политолози (ниво С2.1) OOOK400 Английски език за политолози (ниво С2.2)
 • Валери Рачев POLS348 Национална сигурност: същност и перспективи за развитие POLS404 Конфликти и войни в съвременния свят
 • Даниел Стефанов POLS305 Демокрация и медии POLS400 Избори и избирателни системи
 • Дейвид Мосъп OOOK400 Английски език за политолози (ниво С2.2)
 • Десислава Кочева POLS347 Европейската икономика: цели и рискове на интеграцията
 • Драгомир Йорданов POLS122 Правото и правните системи POLS253 Човешки права: Откъде произтичат и защо се нуждаем от тях?
 • Елица Узунова POLS302 Представително управление (Representative Governance) POLS317 Политики за развитие на ЕС
 • Йордан Стоичков POLS453 Политики за устойчиво развитие
 • Люба Деветакова-Стоянова POLS241 Проблематизиране на съвременните общества: подходи и инструменти