История и археология

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Въведение в археологията, Митология и религия, Историческо познание, История на България, Древните цивилизации, Антропология, Държавно и публично управление, Политология; общообразователни курсове от областта на хуманитарните науки, древната и новата история. През третата и четвъртата година обучението се организира в два модула, в които се предлагат специализирани курсове и извънаудиторни учебни форми и водят до професионална квалификация.

прочети още
История и археология
 • Момчил Методиев, д.ф.н. HISB816 История на настоящето
 • проф. Иван Гацов, д.н. ARHB002 Увод в праисторията ARHB101 Началото на човешката цивилизация ARHB521 Праистория на Близкия Изток ARHB531 Неолит на Балканите ARHB637 Каменно-медна епоха в Югоизточна Европа ARHB727 Скално и мобилно изкуство в праисторията GENB020 Въведение в археологията
 • проф. Сергей Игнатов, д.н. GENB036 Древните цивилизации
 • проф. д-р Веселин Методиев GENB019 Историческото познание HISB417 Българското общество, нация и държава в ново и най-ново време HISB532 Практика в архиви HISB534 Стаж HISB535 Стаж HISB620 Възрожденската идея на българите HISB631 Светът на възрожденския българин HISB714 Историята и нейните интерпретатори HISB718 Дипломатическа история на България HISB723 Раждането на парламентарната демокрация
 • проф. д-р Пламен Бочков GENB021 Митология и религия
 • проф. д-р Румен Генов HISB012 Нова и най-нова история HISB517 Религия, политика, личности: от Уиклиф до Ришельо HISB533 Практика в архиви
 • проф. д-р Христо Тодоров GENB019 Историческото познание
 • проф. д-р Цветанка Чолова ARHB021 История и археология на средновековна Европа HISB320 История и археология на Византия HISB622 Югоизточна Европа през средните векове
 • доц. д-р Живко Лефтеров GENB022 История на България HISB009 Балканите ХХ в. HISB416 Новото време и балканските нации HISB420 Библиотеки и архиви в България HISB532 Практика в архиви HISB534 Стаж HISB535 Стаж HISB536 Етнически и религиозни общности на Балканите HISB540 Нации и революции през ХІХ век HISB625 Войната - мистика и лудост HISB701 Българската държава и вероизповедните общности HISB704 Югоизточна Европа между двете световни войни HISB719 Забраненото (забравено) знание HISB803 Студената война HISB821 Религиите в България
 • доц. д-р Зарко Ждраков HISB141 Семинар "История и съвременност" - І част HISB142 Семинар "Пътуване до исторически и културни центрове" - I част HISB310 Формиране на културното наследство HISB511 Културното наследство в българските земи HISB616 Култура и изкуство на Ренесанса
 • доц. д-р Илиян Боянов ARHB008 Античният свят ARHB011 Класическа археология ARHB014 Увод в нумизматиката ARHB505 Археология на Древна Елада ARHB527 Класически езици и археология ARHB544 Семинар "Монетна иконография" ARHB633 Римска археология ARHB650 Практика "Археологически проучвания " ARHB654 Семинар "Archaeologia Crass" ARHB743 Археологически аспекти на римското изкуство ARHB744 Римска архитектура ARHB762 Стаж "Археологически обекти" ARHB858 Стаж "Теренни археологически проучвания"
 • доц. д-р Лъчезар Стоянов HISB009 Балканите ХХ в. HISB535 Стаж HISB610 Развитие на институционалната система в България HISB711 Коминтернът, СССР и Балканите
 • доц. д-р Петър Николов GENB022 История на България
 • доц. д-р Светла Янева GENB022 История на България HISB006 Османската империя и Балканите HISB142 Семинар "Пътуване до исторически и културни центрове" - I част HISB314 Българите през ХV - ХVІІІ в. HISB514 Османската империя и Европа HISB532 Практика в архиви HISB534 Стаж HISB613 Реформи и кризи в Османската империя HISB624 Османската империя - институции и всекидневие HISB631 Светът на възрожденския българин
 • доц. д-р Татяна Шалганова GENB021 Митология и религия
 • доц. д-р Теодор Леков GENB021 Митология и религия
 • гл. ас. д-р Богдан Атанасов ARHB020 Човекът и метала. Европа през V - II хил. пр. Хр. ARHB521 Праистория на Близкия Изток ARHB541 Практика "Обработка на археологически находки" ARHB637 Каменно-медна епоха в Югоизточна Европа ARHB650 Практика "Археологически проучвания " ARHB651 Семинар "Праисторическа Тракия" ARHB730 Бронзовата епоха в Югоизточна Европа ARHB762 Стаж "Археологически обекти" ARHB839 Археология на Гърция през геометричната епоха ARHB858 Стаж "Теренни археологически проучвания" GENB020 Въведение в археологията
 • гл. ас. д-р Боян Думанов ARHB019 От колекционерство към археология ARHB021 История и археология на средновековна Европа ARHB523 Археология на българското средновековие ARHB527 Класически езици и археология ARHB541 Практика "Обработка на археологически находки" ARHB619 Византийска археология ARHB634 Археология на късната античност ARHB650 Практика "Археологически проучвания " ARHB654 Семинар "Archaeologia Crass" ARHB707 Българският средновековен град ARHB762 Стаж "Археологически обекти" ARHB832 Археология на Великото преселение на народите ARHB858 Стаж "Теренни археологически проучвания" GENB020 Въведение в археологията HISB320 История и археология на Византия
 • гл. ас. д-р Димитър Гюдуров HISB011 Международни отношения през XIX век HISB416 Новото време и балканските нации HISB533 Практика в архиви HISB534 Стаж HISB535 Стаж HISB536 Етнически и религиозни общности на Балканите HISB540 Нации и революции през ХІХ век HISB623 Политика на насилие - XIX-XX в. HISB625 Войната - мистика и лудост HISB708 Великите сили и българския национален въпрос HISB718 Дипломатическа история на България HISB804 Балканите в двуполюсния свят HISB821 Религиите в България HISB822 Териториалното статукво на Балканите след 1878 г. - политически фактори, войни и договори
 • гл. ас. д-р Живко Узунов ARHB005 Източните Балкани в І-во хилядолетие пр. Хр. ARHB022 Интердисциплинарни изследвания в археологията ARHB516 Семинар "Топография на тракийски селищни комплекси" ARHB532 Теория и методи в археологията ARHB613 Строителство и архитектура в Древна Тракия ARHB632 Ранножелязната епоха в Югоизточна Европа ARHB635 Погребални обреди в Древна Тракия през І хил. пр. Хр. ARHB636 Тракийска археология ARHB650 Практика "Археологически проучвания " ARHB731 Егейски цивилизации. Егеида през бронзовата епоха ARHB741 Тракийски гробници и съкровищници ARHB748 Тракийска гробнична архитектура ARHB762 Стаж "Археологически обекти" ARHB822 Археометрични изследвания ARHB830 Гръцка колонизация ARHB858 Стаж "Теренни археологически проучвания"
 • гл. ас. д-р Методи Методиев HISB012 Нова и най-нова история HISB533 Практика в архиви HISB535 Стаж HISB541 Историографията в Европа през ХІХ и ХХ век -теми и автори HISB621 Малките нации в Европа в края на ХІХ и началото на ХХ век HISB802 Светът на мегамитовете - идеи, общество, институции HISB811 Международни отношения през XX в.
 • гл. ас. д-р Петранка Неделчева ARHB002 Увод в праисторията ARHB015 Нови археологически проучвания ARHB531 Неолит на Балканите ARHB541 Практика "Обработка на археологически находки" ARHB604 Археологическа документация ARHB637 Каменно-медна епоха в Югоизточна Европа ARHB650 Практика "Археологически проучвания " ARHB651 Семинар "Праисторическа Тракия" ARHB722 Системи на снабдяване и обмен в праисторията ARHB727 Скално и мобилно изкуство в праисторията ARHB762 Стаж "Археологически обекти" ARHB858 Стаж "Теренни археологически проучвания"