Испанистика (Испански език, култура и литература)

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове: Наука за езика, Наука за литературата, Антропология, Митология и религия, Древните цивилизации, Човешката култура, Естетика и теория на изкуството, Западноевропейска литература, Произход и развитие на езика; практически курсове като: Практическа граматика, Работа с автентични текстове, Писмено изложение, Тематична лексика, Стратегии за слушане и устно изразяване, Учебен писмен превод, Испански език и културно наследство и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в два модула, в които се предлагат специализирани курсове и извънаудиторни учебни форми и водят до професионална квалификация.

прочети още
Испанистика (Испански език, култура и литература)