Германистика (Немски език, култура и литература)

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове: Наука за езика, Наука за литературата, Въведение в психологията, Европа - история, култура и общество, Европейският съюз, Антропология, Митология и религия, Древните цивилизации и др.; практически курсове като: Медии и политика, Основни философски понятия, Кино и литература, Ключови умения за общуване и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в два модула, в които се предлагат специализирани курсове и извънаудиторни учебни форми и водят до професионална квалификация.

прочети още
Германистика (Немски език, култура и литература)