Класически езици, антична култура и литература

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Наука за езика, Антропология, Историческото познание, Въведение в археологията; практически курсове като - Старогръцки език, Латински език, Класическа митология, Класическа античност и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми.

прочети още
Класически езици, антична култура и литература
 • проф. Иван Гацов, д.н. GENB020 Въведение в археологията
 • проф. Мария Китова-Василева, д.н. GENB023 Наука за езика
 • проф. Мони Алмалех, д.н. OOOK243 Библейска култура
 • проф. Петър Димитров, д.н. CLLB553 Анатолийска епиграфика (Anatolian Epigraphy) GREB622 Старогръцки език GREB722 Старогръцки език GREB822 Старогръцки език LATB522 Латински език LATB622 Латински език LATB722 Латински език LATB822 Латински език
 • проф. Сергей Игнатов, д.н. OOOK078 Културата на Древен Египет
 • проф. д-р Веселин Методиев GENB019 Историческото познание
 • проф. д-р Лидия Денкова GENB029 Естетика и теория на изкуството
 • проф. д-р Михаил Неделчев GENB024 Наука за литературата
 • проф. д-р Христо Тодоров GENB019 Историческото познание
 • доц. д-р Зарко Ждраков OOOK107 Съкровищата на България
 • доц. д-р Майя Василева ANCL032 Политическа история на Древна Гърция ANCL033 Археология и културна география на Средиземноморието в древността ANCL042 Политическа история на древен Рим ANCL043 Митология, религия и изкуство на гръко-римския свят CLLB007 Стаж CLLB008 Стаж CLLB536 Самостоятелна работа "Класическо и индоевропейско общество" CLLB580 Практика "Антична култура и класическо наследство" CLLB636 Самостоятелна работа "Класическо и индоевропейско общество" CLLB680 Практика "Антична култура и класическо наследство" CLLB710 В периферията на елинския свят - древна Тракия CLLB711 Гръцки светилища CLLB777 Светът на Херодот HACB569 Изкуство и култура на Мала Азия II - I хил. пр. Хр. OOOK051 Старогръцка култура OOOK126 Тракия през древността OOOK206 Древните цивилизации в Мала Азия
 • доц. д-р Мариана Малинова OOOK217 Близкият изток - история, култура и общество
 • доц. д-р Тома Томов ANCL042 Политическа история на древен Рим BCLB109 Римска култура CLLB007 Стаж CLLB008 Стаж OOOK144 Културата на Древния Рим
 • гл. ас. д-р Богдан Атанасов GENB020 Въведение в археологията
 • гл. ас. д-р Боян Думанов GENB020 Въведение в археологията
 • гл. ас. д-р Велин Белев OOOK217 Близкият изток - история, култура и общество
 • гл. ас. д-р Владимир Димитров OOOK137 Шедьоври на християнското изкуство
 • гл. ас. д-р Владимир Маринов ANCL033 Археология и културна география на Средиземноморието в древността CLLB007 Стаж CLLB008 Стаж CLLB536 Самостоятелна работа "Класическо и индоевропейско общество" CLLB580 Практика "Антична култура и класическо наследство" CLLB636 Самостоятелна работа "Класическо и индоевропейско общество" CLLB648 Античната медицина CLLB658 Тракийска епиграфика (Epigraphy of Thrace) CLLB680 Практика "Антична култура и класическо наследство" CLLB778 Идеи и мислители на Древна Гърция CLLB814 Образованието в античния свят GREB522 Изкуство и култура на Мала Азия II - I хил. пр. Хр. GREB622 Старогръцки език GREB722 Старогръцки език GREB822 Старогръцки език LATB522 Латински език LATB622 Латински език LATB722 Латински език LATB822 Латински език OOKI110 Старогръцки език OOKI132 Старогръцки език - ІІ част OOOK101 Разчитане на миналото
 • гл. ас. д-р Георги Гочев ANCL031 Старогръцка литература ANCL041 Римска литература CLLB007 Стаж CLLB008 Стаж CLLB536 Самостоятелна работа "Класическо и индоевропейско общество" CLLB580 Практика "Антична култура и класическо наследство" CLLB636 Самостоятелна работа "Класическо и индоевропейско общество" CLLB680 Практика "Антична култура и класическо наследство" GREB522 Изкуство и култура на Мала Азия II - I хил. пр. Хр. GREB622 Старогръцки език GREB722 Старогръцки език GREB822 Старогръцки език LATB522 Латински език LATB622 Латински език LATB722 Латински език LATB822 Латински език OOKI111 Латински език OOKI131 Латински език - ІІ част
 • гл. ас. д-р Росица Гичева ANCL043 Митология, религия и изкуство на гръко-римския свят OOOK120 Празник и празничност