Информационни технологии

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Математика, Основи на информатиката, Математически анализ, Статистика и Електроника; практически курсове като - Програмиране и Лабораторни упражнения по програмиране, Програмиране с Java и и Лабораторни упражнения по Java, Компютърни архитектури, Операционни системи, Компютърни мрежи и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. От третата година програмата предлага два модула, които водят до професионална квалификация.

прочети още
Информационни технологии