Фотография

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща: общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Естетика и теория на изкуството, Обща история на изобразителното изкуство, Композиция във визуалните изкуства, Култура и семиотика, Човешката култура, Митология и религия, Изкуството на театъра и др.; практически курсове като - Практико-приложни аспекти във фотографията, Практики по фотография, Приложни аспекти в историята на фотографското изкуство, Компютърни техники на фотоколаж и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми.

прочети още
Фотография
 • проф. Иван Касабов, д.н. GENB025 Култура и семиотика
 • проф. Иван Маразов, д.н. GENB030 Обща история на изобразителното изкуство
 • проф. Иван Младенов, д.н. GENB025 Култура и семиотика
 • проф. д-р Георг Краев GENB026 Човешката култура
 • проф. д-р Кристиан Банков GENB025 Култура и семиотика
 • проф. д-р Лидия Денкова GENB029 Естетика и теория на изкуството
 • проф. д-р Мартин Канушев GENB010A Обща социология
 • доц. д-р Валентина Ганева-Маразова GENB030 Обща история на изобразителното изкуство
 • доц. д-р Васил Гарнизов PHOB536 Фотография и антропология
 • доц. д-р Динамир Предов PHOB115 Фотошоп за фотографи - І част PHOB215 Фотошоп за фотографи - ІІ част PHOB307 Архитектурна фотография PHOB311 Приложна фотография - I част PHOB312 Студийна фотография - I част PHOB410 Работа с конвертиращ софтуер PHOB411 Приложна фотография - II част PHOB412 Студийна фотография - II част PHOB416 Работа с голямо форматна камера PHOB539 Самостоятелна работа "Студиен портрет" PHOB639 Самостоятелна работа "Изработване на рекламни фотографии и проекти" PHOB721 Стаж: Майсторска фотография PHOB821 Стаж: Приложна фотография
 • доц. д-р Елизавета Боева PHOB735 Икономически и правни аспекти на фотографията
 • доц. д-р Константин Вълчев GENB057 Изразните средства в изобразителното изкуство
 • доц. д-р Кристиян Постаджиян PHOB735 Икономически и правни аспекти на фотографията
 • доц. д-р Моника Попова GENB057 Изразните средства в изобразителното изкуство
 • доц. д-р Тома Томов PHOB638  Визуални образи от историята
 • доц. Борис Данаилов GENB030 Обща история на изобразителното изкуство
 • доц. Боряна Минчева PHOB734 Фотография и визуални изкуства
 • доц. Правда Кирова PHOB607 Фоторазказ
 • гл. ас. д-р Владимир Димитров GENB030 Обща история на изобразителното изкуство
 • гл. ас. д-р Енчо Найденов PHOB111 Азбука на фотографията - I част PHOB113 Фотографска техника и технологии - I част PHOB211 Азбука на фотографията - II част PHOB213 Фотографска техника и технологии - II част PHOB314 Цифров работен процес във фотографията PHOB407 Организация и практика в студийната работа PHOB521 Практика: Портретна фотография PHOB532 Работа със светлина (естествени и изкуствени източници) PHOB621 Практика: Рекламна фотография PHOB731 Маркетинг и рекламна фотография (работа по задание) PHOB735 Икономически и правни аспекти на фотографията PHOB821 Стаж: Приложна фотография
 • ас. д-р Ангел Коцев PHOB114 Фотографски практики - I част PHOB214 Фотографски практики - ІІ част PHOB531 Влиянието на изобразителното изкуство върху фотографията
 • д-р Лиляна Караджова PHOB413 История на световната фотографията - II част
 • Ангел Коцев   PHOB732 Практики в съвременното фотографско изкуство
 • Александър Томпсън PHOB509 Алтернативни фотографски техники І част PHOB535 Прес фотография/Фотожурналистика PHOB609 Алтернативни фотографски техники ІІ част PHOB635 Фоторепортаж и документална фотография
 • Антоан Божинов PHOB313 История на световната фотографията - I част
 • Валентин Киров PHOB416 Работа с голямо форматна камера PHOB533 Сток фотография и студийна предметна фотография PHOB700 Майсторска фотография - І част PHOB800 Майсторска фотография - ІІ част
 • Велин Петков PHOB215 Фотошоп за фотографи - ІІ част
 • Дилян Марков PHOB534 Комерсиални фотографски проекти PHOB540 Фотография за пътешественици
 • Иван Богданов PHOB719 Изработване на фотографска серия - I част PHOB819 Изработване на фотографска серия - II част
 • Калина Кръстева-Брейлсфорд PHOB537 Психология на фотографията І част
 • Кирил Ковачев   PHOB410 Работа с конвертиращ софтуер
 • Кирил Ковачев PHOB833  Възпроизвеждане на цветовете. Фотографията за полиграфия и цифров печат
 • Лиляна Караджова   PHOB733 Анализ на фотографско изображение
 • Цветан Томчев PHOB715 Фотография за новинарски страници в интернет PHOB815 Съвременна визуална журналистика в медиите 2 част