Маркетинг

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове (GENB) - Предприемачество, Микроикономика, Макроикономика, Държавно и публично управление, и практически курсове като - Основи на правото, Международна икономика, Стопанска история, Бизнес комуникации, Въведение в маркетинга, Търговско право и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата като Продуктова и дистрибуционна политика, Онлайн маркетинг, "Business-to-business marketing", Маркетингови изследвания, Брандинг, Потребителско поведение, Управление на продажбите и извънаудиторни учебни форми.

прочети още
Маркетинг