Мода

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Композиция във визуалните изкуства, Обща история на изобразителното изкуство, Естетика и теория на изкуството, Култура и семиотика, Човешка култура, Митология и религия, Увод в археологията; практически курсове като - Въведение в модния дизайн, Конструиране и моделиране на облеклото, Текстилен дизайн, Проучвания и прогнози в модата и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. Студентите имат възможност да изберат да продължат следването си в модул "Моден дизайн" или в модул "Констуиране в модата"

прочети още
Мода
 • проф. Сергей Игнатов, д.н. GENB036 Древните цивилизации
 • проф. д-р Христо Петров KROB505 Машини и съоръжения за шевната промишленост
 • проф. д-р Емилия Панайотова ARTB685 Проект - текстил - щампи ARTB858 Проект "Текстилни експерименти и повърхности" KROB508 Текстилно материалознание MODB101 Основи на дизайна - I част MODB201 Основи на дизайна - II част MODB304 Текстилен дизайн - I част
 • проф. д-р Магдалена Елчинова GENB011 Антропология
 • проф. д-р Пламен Бочков GENB021 Митология и религия
 • проф. д-р Христо Петров KROB504 Технология и организация на шевното производство
 • доц. д-р Тодор Стоилов KROB610 Машини и съоръжения за трикотажната промишленост
 • доц. д-р Валентина Ганева-Маразова GENB030 Обща история на изобразителното изкуство
 • доц. д-р Елена Тодорова KROB708 Конструктивни детайли в облеклото MODB102 Изобразителна методика на дизайна - I част MODB103 Експериментални рисунки - I част MODB106 Форми и обеми в модата - I част MODB202 Изобразителна методика за дизайна - II част MODB203 Експериментални рисунки - II част MODB206 Форми и обеми в модата - II част MODB408 Модни аксесоари - ІІ част MODB507 Проект: Аксесоари MODB508 Печатни техники в текстила - І част MODB509 Модни аксесоари - І част MODB606 Проект: Модни допълнения MODB607 Печатни техники в текстила - ІІ част MODB608 Модни аксесоари - ІІ част MODB708 Детайли в облеклото - І част MODB805 Детайли в облеклото MODB806 Уникални техники в текстила
 • доц. д-р Ирена Бокова GENB011 Антропология
 • доц. д-р Татяна Шалганова GENB021 Митология и религия GENB030 Обща история на изобразителното изкуство
 • доц. д-р Теодор Леков GENB021 Митология и религия
 • доц. д-р Тома Томов GENB058 Въведение в християнството
 • доц. Борис Данаилов GENB030 Обща история на изобразителното изкуство
 • гл. ас. д-р Владимир Димитров GENB030 Обща история на изобразителното изкуство
 • гл. ас. д-р Кристина Савова ARTB936 Стилове в облеклото през вековете ARTB941 Стилистика на българския национален костюм KROB501 Технически скици MODB003 Графични изображения в модата MODB006 Визуализация на модна фигура MODB020 Въведение в модния дизайн - І част MODB022 Въведение в модния дизайн - ІІ част MODB106 Форми и обеми в модата - I част MODB206 Форми и обеми в модата - II част MODB303 Функция и форма в облеклото MODB305 Проучвания и прогнози в модата MODB307 Модна графика MODB403 Принципи на проектирането на облекло MODB405 Модни тенденции MODB501 Дизайн на дамско облекло MODB502 Дамска колекция проектиране MODB601 Етно мода MODB604 История на модата MODB700 Стаж MODB702 Мода и конфекция MODB703 Обемно проектиране в материал MODB800 Стаж MODB801 Дизайн колекция MODB804 Дизайн колекция - творчески разработки
 • гл. ас. д-р Незабравка Попова-Недялкова KROB502 Конструиране на дамско горно облекло KROB503 Моделиране на дамско горно облекло KROB506 Corel Draw - технически скици KROB510 CAD система OPTIITEX KROB511 Практика в производствено предприятие - дамско горно облекло KROB512 Проект: Конструиране на дамско горно облекло KROB513 Проект: Моделиране на дамско горно облекло KROB514 Проект: Corel Draw - технически скици KROB601 Трансформативно конструиране KROB602 Трансформативно моделиране KROB603 Конструиране - експерименти KROB604 Моделиране - експерименти KROB605 AutoCAD - конструиране на облекло KROB606 CAD система SPEEDSTEP KROB611 Практика в производствено предприятие - трикотаж KROB612 Проект: Конструиране на дамско горно облекло KROB613 Проект: Моделиране на дамско горно облекло KROB614 Проект: AutoCAD - конструиране на облекло KROB701 Конструиране на дамско връхно облекло KROB702 Моделиране на дамско връхно облекло KROB703 Конструиране - експерименти KROB704 Моделиране - експерименти KROB705 CAD ASSYST - конструиране на облекло KROB706 CAD ASSYST - градиране на облекло KROB709 Стаж в производствено предприятие - дамско връхно облекло KROB801 Конструиране на дамско бельо KROB802 Моделиране на дамско бельо KROB806 Стаж в производствено предприятие MODB301 Конструиране на облеклото - I част MODB302 Моделиране на облеклото - I част MODB401 Конструиране на облеклото - II част MODB402 Моделиране на облеклото - II част MODB407 Компютърно конструиране на облекло (AutoCAD) MODB500 Практика - І част MODB504 Конструиране на облекло - ІІІ част MODB505 Моделиране на облеклото - ІІІ част MODB510 Технология в модата MODB600 Практика - ІІ част MODB602 Конструиране на облекло ІV част MODB603 Моделиране на облеклото - ІV част MODB704 Конструиране на облекло - V част MODB705 CAD системи в модната индустрия MODB802 Конструиране на облекло - VІ част MODB803 CAD системи в модната индустрия MODB810 Конструктивни експерименти и градиране
 • гл. ас. д-р Яна Василева ARTB755 Компютърно проектиране: Illustrator ARTB856 Графично оформяне на портфолио за мода KROB506 Corel Draw - технически скици KROB514 Проект: Corel Draw - технически скици MODB104 Компютърно проектиране: Corel Draw MODB204 Компютърно проектиране: Photoshop MODB306 Фирмен стил на модна марка MODB406 Специализиран софтуер за моден дизайн
 • гл. ас. д-р Яна Дворецка ARTB648 Традиционни облекла ARTB849 Експериментална и авангардна мода ARTB941 Стилистика на българския национален костюм KROB507 Исторически костюм KROB607 Костюмът през XX век MODB022 Въведение в модния дизайн - ІІ част MODB106 Форми и обеми в модата - I част MODB206 Форми и обеми в модата - II част MODB403 Принципи на проектирането на облекло MODB501 Дизайн на дамско облекло MODB502 Дамска колекция проектиране MODB601 Етно мода MODB700 Стаж MODB701 Нестандартни практики в модата MODB703 Обемно проектиране в материал MODB709 Теория на модата MODB800 Стаж MODB801 Дизайн колекция MODB804 Дизайн колекция - творчески разработки
 • ас. д-р Росица Рангелова MODB707 Дизайн на детско облекло
 • ас. д-р Стоян Бунджулов ARTB755 Компютърно проектиране: Illustrator
 • ас. Николай Пачев MODB706 Стайлинг
 • преп. Станимир Божилов MODB102 Изобразителна методика на дизайна - I част MODB103 Експериментални рисунки - I част MODB202 Изобразителна методика за дизайна - II част MODB203 Експериментални рисунки - II част
 • преп. Татяна Пенчева-Георгиева KROB502 Конструиране на дамско горно облекло KROB503 Моделиране на дамско горно облекло KROB508 Текстилно материалознание KROB509 Технология на облеклото I част KROB511 Практика в производствено предприятие - дамско горно облекло KROB512 Проект: Конструиране на дамско горно облекло KROB513 Проект: Моделиране на дамско горно облекло KROB601 Трансформативно конструиране KROB602 Трансформативно моделиране KROB603 Конструиране - експерименти KROB604 Моделиране - експерименти KROB609 Технология на облеклото II част KROB611 Практика в производствено предприятие - трикотаж KROB612 Проект: Конструиране на дамско горно облекло KROB613 Проект: Моделиране на дамско горно облекло KROB701 Конструиране на дамско връхно облекло KROB702 Моделиране на дамско връхно облекло KROB703 Конструиране - експерименти KROB704 Моделиране - експерименти KROB707 Технология на облеклото III част KROB709 Стаж в производствено предприятие - дамско връхно облекло KROB801 Конструиране на дамско бельо KROB802 Моделиране на дамско бельо KROB805 Технология на облеклото IV част KROB806 Стаж в производствено предприятие MODB301 Конструиране на облеклото - I част MODB302 Моделиране на облеклото - I част MODB401 Конструиране на облеклото - II част MODB402 Моделиране на облеклото - II част MODB500 Практика - І част MODB504 Конструиране на облекло - ІІІ част MODB505 Моделиране на облеклото - ІІІ част MODB510 Технология в модата MODB600 Практика - ІІ част MODB602 Конструиране на облекло ІV част MODB603 Моделиране на облеклото - ІV част MODB700 Стаж MODB704 Конструиране на облекло - V част MODB800 Стаж MODB802 Конструиране на облекло - VІ част
 • Дарина Манченко KROB803 Мулаж KROB804 Обемно изображение
 • Рени Бинева KROB606 CAD система SPEEDSTEP
 • Теодора Момекова ARTB648 Традиционни облекла ARTB849 Експериментална и авангардна мода ARTB930 Трикотаж, І част ARTB936 Стилове в облеклото през вековете ARTB938 Трикотаж - ІІ част KROB501 Технически скици KROB507 Исторически костюм KROB607 Костюмът през XX век KROB608 Трикотаж MODB020 Въведение в модния дизайн - І част MODB303 Функция и форма в облеклото MODB305 Проучвания и прогнози в модата MODB405 Модни тенденции MODB503 Дизайн на мъжко облекло MODB506 Проект : Дамско облекло MODB604 История на модата MODB605 Проект: Традиционни облекла MODB701 Нестандартни практики в модата MODB702 Мода и конфекция MODB709 Теория на модата