Networking Technologies

Кратко представяне на програмата:

The first two years training program covers general education courses; lecture courses: Programming (C ++), Computer Systems, Object Oriented Programming (C ++), Introduction to Networks, Data Structures, Operating Systems, Local and Global networks, Databases and SQL, etc.; extracurricular forms of training: Project on Programming, Databases, Algorithms in Graphs, independent course works. During the third and fourth year education is organized in specialized courses in the program and extracurricular forms of training, including practices and internships. From the third year the program offers two modules that lead to professional qualifications. Students will be able to specialise in Network administration or Network programming.

прочети още
Networking Technologies
 • проф. Владимир Лазаров, д.н. NETB102 Компютърни системи NETB122 Самостоятелна работа: Компютърни системи NETB206 Компютърни архитектури
 • проф. Здравко Каракехайов, д.н. NETB302 Системи за реално време NETB322 Проект: Системи за реално време NETB357 Мобилни комуникации NETB405 Сензорни мрежи NETB452 Разпределени системи
 • проф. Иван Ланджев, д.н. NETB103 Линейна алгебра NETB133 Самостоятелна работа: Линейна алгебра NETB157 Автомати и изчислимост NETB159 Комбинаторика NETB167 Самостоятелна работа: Автомати и изчислимост NETB308 Шумозащитно кодиране NETB318 Проект: Шумозащитно кодиране NETB353 Криптография NETB373 Приложна криптография и защита на информацията
 • проф. Тодор Стоилов, д.н. NETB474 Мрежови операции и тестване
 • проф. д-р Емил Колев NETB153 Математически анализ NETB183 Самостоятелна работа: Математически анализ
 • проф. д-р Красимир Манев NETB150 Дискретна математика NETB241 Паралелно програмиране NETB242 Алгоритми в графи NETB244 Проект по алгоритми в графи
 • проф. д-р Марин Маринов NETB229 Самостоятелна работа по аналитична геометрия
 • проф. д-р Нели Манева NETB421 Мениджмънт на фирма по информационни технологии NETB470 Маркетинг в информационната индустрия
 • проф. д-р Румен Стайнов NETB435 Системно Интернет програмиране
 • доц. д-р Васил Фурнаджиев NETB174 Самостоятелна работа: Основи на мрежите
 • доц. д-р Георги Тупаров NETB307 Разпределени бази от данни NETB317 Приложения за разпределени бази данни NETB337 Проект: Разпределени бази от данни NETB438 Моделиране с UML
 • доц. д-р Деница Топчийска NETB476 Правни аспекти на информационното общество
 • доц. д-р Димитър Атанасов NETB253 Теория на вероятностите
 • доц. д-р Елисавета Гурова NETB425 Кариери в ИТ
 • доц. д-р Емил Стоилов NETB238 Мрежови архитектури NETB248 Проект: Мрежови архитектури NETB309 Network Design / Проектиране на мрежи NETB324 Мрежови технологии за отдалечен достъп NETB334 Лабораторни занятия по мрежови технологии NETB356 Мрежов хардуер NETB360 Конфигуриране на мрежови устройства NETB386 Самостоятелна работа по мрежов хардуер
 • доц. д-р Ласко Ласков NETB100 Програмиране NETB125 Лабораторни упражнения по програмиране NETB140 Самостоятелна работа по програмиране NETB156 Обектно-ориентирано програмиране NETB162 Лабораторни упражнения по обектно-ориентирано програмиране NETB190 Самостоятелна работа: Обектно-ориентирано програмиране NETB358 Програмиране с Java NETB368 Системни и потребителски приложения с Java NETB374 Практика по програмиране NETB378 Проект: Програмиране с Java NETB380 Практика по програмиране NETB482 Програмиране с платформата Qt
 • доц. д-р Николай Киров NETB131 Проект по програмиране NETB201 Структури от данни NETB223 Проект по структури от данни NETB330 Самостоятелна работа: Програмиране на напреднали - І част NETB374 Практика по програмиране NETB390 Самостоятелна работа: Програмиране за напреднали - ІІ част NETB483 Приложения с платформата Qt
 • доц. д-р Петер Пайнл NETB257 Бази от данни и SQL
 • доц. д-р Румен Радев NETB457 Технологии за приложения в Интернет NETB467 Проектиране на приложения в Интернет
 • доц. д-р Ясен Горбунов NETB300 Практика по проектиране на локални мрежи NETB370 Практика по Администриране на мрежи NETB510 Вградени системи
 • гл. ас. д-р Валентина Иванова NETB369 Управление на проекти по информационни технологии NETB422 Софтуерни технологии NETB439 Реализация на софтуерни проекти
 • гл. ас. д-р Йоана Минкова NETB371 Мрежови мултимедийни приложения NETB381 Самостоятелна работа: Мрежови мултимедийни приложения NETB496 Стаж: Мрежови технологии NETB498 Стаж: Мрежови технологии
 • гл. ас. д-р Лъчезар Томов NETB385 Визуално програмиране NETB401 Web програмиране Client-Server NETB411 Web приложения Client-Server NETB439 Реализация на софтуерни проекти NETB461 Системни и потребителски приложения с .Net
 • гл. ас. д-р Марияна Райкова NETB269 Приложения на системите бази от данни NETB317 Приложения за разпределени бази данни NETB337 Проект: Разпределени бази от данни
 • гл. ас. д-р Николай Милованов NETB403 MPLS Service Provider Networks
 • гл. ас. д-р Стоян Боев NETB157 Автомати и изчислимост NETB167 Самостоятелна работа: Автомати и изчислимост NETB229 Самостоятелна работа по аналитична геометрия
 • гл. ас. д-р Филип Андонов NETB380 Практика по програмиране
 • гл. ас. д-р Филип Филипов NETB217 Лабораторни занятия по компютърни архитектури
 • гл. ас. Емил Келеведжиев NETB234 Лабораторни занятия по структури от данни NETB329 Програмиране с Python NETB339 Проект: Програмиране с Python NETB342 Приложения с Python
 • гл. ас. Росица Голева NETB224 Самостоятелна работа: Операционни системи NETB352 UNIX/Linux операционни системи NETB362 Лабораторни занятия по Linux
 • ас. Слав Ангелов NETB273 Самостоятелна работа: Теория на вероятностите NETB303 Приложна статистика
 • д-р Йонка Ганчева NETB300 Практика по проектиране на локални мрежи NETB370 Практика по Администриране на мрежи NETB402 Виртуализация NETB464 Управление на корпоративни мрежи
 • Веселин Хаджитодоров NETB365 Сигурност на системи и данни
 • Владимир Иванов NETB272 Лабораторни занятия по маршрутизация NETB274 Маршрутизация NETB276 Лабораторни занятия по маршрутизация NETB294 Локални мрежи NETB295 Самостоятелна работа: Локални мрежи
 • Иво Вачков NETB254 Глобални мрежи NETB275 Самостоятелна работа: Глобални мрежи NETB301 Програмиране на сигурен код NETB409 Мрежова сигурност NETB419 Лабораторни занятия по мрежова сигурност
 • Кирил Вучков NETB234 Лабораторни занятия по структури от данни
 • Кристина Капанова NETB154 Основи на мрежите
 • Пано Панов NETB469 Лабораторни занятия по системно Интернет програмиране NETB481 Облачни технологии
 • Петър Вировски NETB426 Киберсигурност
 • Тодор Брънзов NETB258 Web-програмиране с HTML и JavaScript