Политиката и обществото (на английски език)

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Политиката и обществото (на английски език)
 • проф. Антоний Тодоров, д.н. POLS133 Международна политика POLS135 Проект: Политически идеологии и организации
 • проф. д-р Анна Кръстева POLS458 Суверенитет, идентичност и миграция в 21 -ви век POLS459 Практика: Идентичност и миграция POLS460 Проект: Гражданство и сигурност в 21 век
 • проф. д-р Евгений Дайнов POLS128 Същност на политиката POLS131 Проект: Изследване на нормите и техните функции в политиката POLS132 Идеи в политиката POLS135 Проект: Политически идеологии и организации
 • доц. Тодор Коларов, д.н. POLS317 Политики за развитие на ЕС POLS460 Проект: Гражданство и сигурност в 21 век
 • доц. д-р Евелина Стайкова POLS458 Суверенитет, идентичност и миграция в 21 -ви век
 • гл. ас. д-р Иван Начев POLS143 Политически системи: Как са устроени държавите
 • гл. ас. д-р Кирил Аврамов POLS129 Как се изследва политиката POLS130 Практика: Практическо изследване на политиката POLS131 Проект: Изследване на нормите и техните функции в политиката POLS451 Рационалният избор в политиката и обществото POLS455 Икономика в политическата наука POLS457 Проект: Представително управление
 • гл. ас. д-р Любомир Стефанов POLS134 Практика: Политически системи POLS135 Проект: Политически идеологии и организации POLS143 Политически системи: Как са устроени държавите POLS454 Управление и институции POLS456 Практика: Институции и управление POLS457 Проект: Представително управление
 • д-р Галина Маркова-Дерелиева POLS457 Проект: Представително управление
 • Валери Рачев POLS460 Проект: Гражданство и сигурност в 21 век
 • Драгомир Йорданов POLS122 Правото и правните системи POLS131 Проект: Изследване на нормите и техните функции в политиката
 • Йордан Стоичков POLS453 Политики за устойчиво развитие