Приложен испански език

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

Minor-програма "Приложен испански език" е ориентирана към придобиване на преводачески умения.

прочети още
Приложен испански език
  • проф. Мария Китова-Василева, д.н. ESPB667 Проект "Писмен превод по основната специалност" ESPB710 Практически испански език ESPB810 Практически испански език ESPB849 Проект "Писмен превод по основната специалност"
  • доц. д-р Анушка Леви ESPB830 Превод при делови преговори
  • доц. д-р Венета Сиракова ESPB510 Практически испански език ESPB513 Техники на писмения превод ESPB591 Самостоятелна работа "Техники на писмения превод" ESPB592 Проект "Писмен превод по основната специалност" ESPB610 Практически испански език ESPB613 История и култура на Испаноамерика ESPB656 Превод на научно-популярен текст ESPB659 Самостоятелна работа "Превод на обществено-политически текст" ESPB660 Самостоятелна работа "Превод на научно-популярен текст" ESPB667 Проект "Писмен превод по основната специалност" ESPB710 Практически испански език ESPB712 История на испанската литература ESPB719 Самостоятелна работа "Испанска литературна антология" ESPB758 Самостоятелна работа "Превод на икономически текст" ESPB791 Проект "Писмен превод по основната специалност" ESPB812 История на испаноамериканската литература ESPB819 Самостоятелна работа "Испаноамериканска литературна антология" ESPB828 Превод на текст за филмов дублаж ESPB844 Самостоятелна работа "Художествен и филмов превод" ESPB849 Проект "Писмен превод по основната специалност"
  • гл. ас. д-р Даниела Александрова ESPB533 Самостоятелна работа "Граматика на грешките" ESPB592 Проект "Писмен превод по основната специалност" ESPB631 Самостоятелна работа "Испаноамерика през вековете" ESPB751 Консекутивен превод ESPB849 Проект "Писмен превод по основната специалност" ESPB880 Проект "Терминологична банка - терминология на ЕС и международните организации"
  • гл. ас. д-р Магдалена Караджункова ESPB543 Проект "Испания през вековете - история и културни паметници" ESPB667 Проект "Писмен превод по основната специалност" ESPB791 Проект "Писмен превод по основната специалност"
  • гл. ас. д-р Мария Спасова ESPB880 Проект "Терминологична банка - терминология на ЕС и международните организации"
  • гл. ас. Станимир Мичев ESPB510 Практически испански език ESPB513 Техники на писмения превод ESPB591 Самостоятелна работа "Техники на писмения превод" ESPB592 Проект "Писмен превод по основната специалност" ESPB610 Практически испански език ESPB656 Превод на научно-популярен текст ESPB659 Самостоятелна работа "Превод на обществено-политически текст" ESPB660 Самостоятелна работа "Превод на научно-популярен текст" ESPB667 Проект "Писмен превод по основната специалност" ESPB751 Консекутивен превод ESPB759 Самостоятелна работа "Превод на документи" ESPB791 Проект "Писмен превод по основната специалност" ESPB810 Практически испански език ESPB828 Превод на текст за филмов дублаж ESPB844 Самостоятелна работа "Художествен и филмов превод" ESPB849 Проект "Писмен превод по основната специалност"
  • преп. Любка Славова ESPB512 История и култура на Испания ESPB543 Проект "Испания през вековете - история и културни паметници" ESPB613 История и култура на Испаноамерика ESPB631 Самостоятелна работа "Испаноамерика през вековете" ESPB712 История на испанската литература ESPB719 Самостоятелна работа "Испанска литературна антология" ESPB758 Самостоятелна работа "Превод на икономически текст" ESPB759 Самостоятелна работа "Превод на документи" ESPB812 История на испаноамериканската литература ESPB819 Самостоятелна работа "Испаноамериканска литературна антология" ESPB830 Превод при делови преговори