Управление на бизнеса и предприемачество ДО

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество ДО
 • проф. д-р Кристиян Хаджиев BAEB301D Основи на стопанското управление BUBB512D Самостоятелна работа: Мениджмънт и предприемачество BUBB515D Проект: Стратегическо мислене, компоненти, формиране, развитие BUBB616D Проект: Анализ на система за УЧР в организацията BUBB807D Еврестични методи и управленски решения BUBB808D Управление на проекти и програми BUBB809D Самостоятелна работа: Еврестични методи и управленски решения BUBB812D Проект: Приложение на инструменти за организационно развитие BUBB814D Самостоятелна работа: Управление на проекти
 • проф. д-р Стефан Стефанов BUBB511D Самостоятелна работа: Въведение в икономиката
 • проф. Здравко Гъргаров BUBB614D Управление на маркетинговата дейност
 • доц. д-р Ангел Георгиев BUBB601D Предприемачество и бизнес
 • доц. д-р Виктор Аврамов BAEB536D Управление на промените BUBB601D Предприемачество и бизнес BUBB615D Самостоятелна работа: Предприемачество BUBB710D Самостоятелна работа: Управление на промените BUBB712D Самостоятелна работа: Управление на иновационния процес BUBB807D Еврестични методи и управленски решения BUBB809D Самостоятелна работа: Еврестични методи и управленски решения
 • доц. д-р Димитър Панайотов BUBB504D Организационно поведение BUBB513D Самостоятелна работа: Организационна култура и предприемачество BUBB616D Проект: Анализ на система за УЧР в организацията BUBB812D Проект: Приложение на инструменти за организационно развитие
 • доц. д-р Елмира Банчева BUBB710D Самостоятелна работа: Управление на промените
 • доц. д-р Кирил Радев BAEB741D Стратегически мениджмънт BUBB513D Самостоятелна работа: Организационна култура и предприемачество BUBB515D Проект: Стратегическо мислене, компоненти, формиране, развитие BUBB516D Конкурентоспособност и иновации BUBB711D Самостоятелна работа: Бизнес анализ BUBB712D Самостоятелна работа: Управление на иновационния процес BUBB713D Проект: Стратегически подходи в бизнеса
 • доц. д-р Милена Караилиева BUBB610D Управление и развитие на човешките ресурси BUBB612D Самостоятелна работа: Управление и развитие на човешките ресурси BUBB616D Проект: Анализ на система за УЧР в организацията
 • доц. д-р Михаил Михайлов BAEB741D Стратегически мениджмънт BUBB512D Самостоятелна работа: Мениджмънт и предприемачество
 • доц. д-р Надя Миланова BUBB611D Самостоятелна работа: Управление на маркетинговата дейност BUBB614D Управление на маркетинговата дейност
 • доц. д-р Нинел Нешева-Кьосева BUBB104D Концептуални и практически основи на предприемачеството
 • гл. ас. д-р Ваня Хаджиева BUBB806D Ценова политика BUBB811D Самостоятелна работа: Ценова политика
 • гл. ас. д-р Юлиана Хаджичонева BUBB516D Конкурентоспособност и иновации BUBB615D Самостоятелна работа: Предприемачество BUBB808D Управление на проекти и програми BUBB812D Проект: Приложение на инструменти за организационно развитие BUBB814D Самостоятелна работа: Управление на проекти