Политически науки

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Политически науки
 • проф. Антоний Тодоров, д.н. POLB500 Политически идеи POLB503 Самостоятелна работа: Политически идеи POLB506 Проект
 • проф. Евгения Иванова, д.н. POLB800 Регионални проблеми и конфликти POLB803 Самостоятелна работа: Регионални проблеми и конфликти POLB806 Проект
 • проф. д-р Анна Кръстева POLB802 Гражданско общество POLB805 Самостоятелна работа: Гражданско обшество POLB806 Проект
 • проф. д-р Евгений Дайнов POLB500 Политически идеи POLB503 Самостоятелна работа: Политически идеи POLB506 Проект
 • доц. д-р Антоний Гълъбов POLB602 Публични политики POLB605 Самостоятелна работа: Публични политики POLB606 Проект
 • доц. д-р Добрин Канев POLB505 Самостоятелна работа: Власт, елити и демокрация POLB506 Проект POLB702 Политическия процес в България POLB705 Самостоятелна работа: Политическия процес в България POLB706 Проект
 • доц. д-р Евелина Стайкова POLB802 Гражданско общество POLB805 Самостоятелна работа: Гражданско обшество POLB806 Проект
 • доц. д-р Маргарита Шивергева POLB701 Общи политики на Европейския съюз POLB704 Самостоятелна работа: Общи политики на Европейския съюз POLB706 Проект
 • доц. д-р Мирианна Майер POLB800 Регионални проблеми и конфликти POLB803 Самостоятелна работа: Регионални проблеми и конфликти POLB806 Проект
 • доц. д-р Момчил Баджаков POLB700 Международни организации POLB703 Самостоятелна работа: Международни организации POLB706 Проект
 • доц. д-р Петър Николов POLB501 Партии и избори POLB504 Самостоятелна работа: Партии и избори POLB506 Проект
 • доц. д-р Светла Страшимирова POLB702 Политическия процес в България POLB705 Самостоятелна работа: Политическия процес в България POLB706 Проект
 • доц. д-р Соня Хинкова POLB600 Международна политика POLB603 Самостоятелна работа: Международна политика POLB606 Проект
 • гл. ас. д-р Георги Проданов POLB502 Власт, елити и демокрация POLB700 Международни организации POLB703 Самостоятелна работа: Международни организации POLB706 Проект
 • гл. ас. д-р Живко Минков POLB600 Международна политика POLB603 Самостоятелна работа: Международна политика POLB606 Проект
 • гл. ас. д-р Иван Начев POLB601 Европейска интеграция POLB604 Самостоятелна работа: Европейска интеграция POLB606 Проект POLB801 Външни отношения на Европейския съюз POLB804 Самостоятелна работа: Външни отношения на Европейския съюз POLB806 Проект
 • гл. ас. д-р Ирена Тодорова POLB501 Партии и избори POLB504 Самостоятелна работа: Партии и избори POLB506 Проект
 • гл. ас. д-р Катя Христова-Вълчева POLB601 Европейска интеграция POLB604 Самостоятелна работа: Европейска интеграция POLB606 Проект
 • гл. ас. д-р Кирил Аврамов POLB701 Общи политики на Европейския съюз POLB704 Самостоятелна работа: Общи политики на Европейския съюз POLB706 Проект
 • гл. ас. д-р Любомир Стефанов POLB801 Външни отношения на Европейския съюз POLB804 Самостоятелна работа: Външни отношения на Европейския съюз POLB806 Проект
 • гл. ас. д-р Петя Георгиева POLB502 Власт, елити и демокрация POLB505 Самостоятелна работа: Власт, елити и демокрация POLB506 Проект