Фотография

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Фотография
  • доц. д-р Динамир Предов CASB927 Проект "Приложни аспекти на майсторската фотография" CASB983 Проект "История на рекламната фотография" CASB988 Практика "Професионална рекламна фотография" PHOB312 Студийна фотография - I част PHOB412 Студийна фотография - II част PHOB520 Проект:"Портретна фотография" PHOB539 Проект "Студиен портрет" PHOB620 Проект:"Рекламна фотография" PHOB639 Практика "Фоторазказ" PHOB700 Майсторска фотография - І част PHOB720 Проект:"Майсторска фотография" PHOB800 Майсторска фотография - ІІ част PHOB820 Проект:"Черно-бяла фотография"
  • доц. д-р Енчо Найденов CASB546 Практика "Професионално студийно осветление" CASB645 Практика "Професионално студийно осветление" CASB708 Практика "Специални ефекти и техники в студийната работа" CASB834 Практика "Специални ефекти и техники в студийната работа" CASB984 Проект "Приложни аспекти на майсторската фотография" PHOB101 Практико-приложни аспекти във фотографията PHOB201 Практико-приложни аспекти във фотографското изкуство PHOB532 Работа със светлина (естествени и изкуствени източници)
  • доц. Правда Кирова PHOB614 Практика "Фоторазказ"
  • д-р Цветан Томчев PHOB635 Фоторепортаж и документална фотография
  • Анастасия Грозева PHOB537 Психология на фотографията І част PHOB637 Психология на фотографията ІІ част
  • Дилян Марков PHOB317 Фотография на личности и персонажи