Финанси

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Финанси
 • проф. д-р Иван Боевски BAFB828 Финансиране на проекти
 • проф. д-р Иванка Данева BAFB554 Парични и капиталови пазари BAFB558 Самостоятелна работа: Парични и капиталови пазари BAFB619 Проект:"Външни източници за дългосрочно финансиране на фирмата"/ Предимства и недостатъци на избран източник за финансиране/
 • проф. д-р Стефан Стефанов BAFB529 Проект:"Изпитания и перспективи пред Европейския икономически и паричен съюз"
 • проф. д-р Събина Ракарова BAFB529 Проект:"Изпитания и перспективи пред Европейския икономически и паричен съюз" BAFB551 Проект: Икономикс
 • доц. д-р Ирена Николова BAFB529 Проект:"Изпитания и перспективи пред Европейския икономически и паричен съюз" BAFB654 Европейски паричен съюз BAFB657 Самостоятелна работа: Европейски паричен съюз
 • доц. д-р Пламен Илиев BAFB642 Самостоятелна работа: Финансов одит
 • доц. д-р Ренета Димитрова BAFB619 Проект:"Външни източници за дългосрочно финансиране на фирмата"/ Предимства и недостатъци на избран източник за финансиране/ BAFB763 Търговско банкиране І част BAFB852 Самостоятелна работа: Банково дело BAFB854 Търговско банкиране ІІ част
 • доц. д-р Цветелина Маринова BAFB529 Проект:"Изпитания и перспективи пред Европейския икономически и паричен съюз"
 • гл. ас. д-р Елена Спасова BAFB539 Икономикс
 • гл. ас. д-р Емил Калчев BAFB545 Проект: Финанси на предприятието BAFB548 Самостоятелна работа: Финанси на предприятието BAFB619 Проект:"Външни източници за дългосрочно финансиране на фирмата"/ Предимства и недостатъци на избран източник за финансиране/ BAFB719 Проект:"Диагностика на финансовото състояние на публична компания" BAFB727 Данъци и данъчно облагане BAFB743 Самостоятелна работа: Данъци и данъчно облагане BAFB762 Инвестиции в реални активи BAFB844 Самостоятелна работа: Оценка и анализ на инвестиционни проекти
 • гл. ас. д-р Красимир Костенаров BAFB719 Проект:"Диагностика на финансовото състояние на публична компания" BAFB801 Анализ на риска BAFB812 Самостоятелна работа към BAFB801 BAFB819 Проект:"Определяне фундаменталната стойност на публична компания"
 • гл. ас. д-р Надя Георгиева BAFB619 Проект:"Външни източници за дългосрочно финансиране на фирмата"/ Предимства и недостатъци на избран източник за финансиране/
 • гл. ас. д-р Нигохос Канарян BAFB840 Самостоятелна работа: Оценка на бизнеса
 • гл. ас. д-р Ралица Димитрова BAFB719 Проект:"Диагностика на финансовото състояние на публична компания" BAFB758 Самостоятелна работа: Финансов анализ BAFB766 Фирмен финансов анализ BAFB819 Проект:"Определяне фундаменталната стойност на публична компания"