История

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
История
  • проф. д-р Веселин Методиев HISB141 Семинар "История и съвременност" - І част HISB148 Семинар "История и съвременност" - III част HISB163 Проект "Философи на историята" HISB521 Проект "Културните и политически модели през Средновековието и новото време" HISB564 Проект: "История, паметници и тяхното осмисляне" HISB714 Историята и нейните интерпретатори HISB718 Дипломатическа история на България HISB722 Проект " България и Балканите в международните отношения" HISB816 История на настоящето
  • проф. д-р Цветанка Чолова HISB622 Югоизточна Европа през средните векове
  • доц. д-р Живко Лефтеров HISB142 Семинар "Пътуване до исторически и културни центрове" - I част HISB145 Семинар "История и съвременност" - ІІ част HISB167 Семинар "Българските земи - кръстопът на религии" HISB193 Проект "Атеизмът в тоталитарна България" HISB525 Проект "Проблеми на най-новата история" HISB719 Забраненото (забравено) знание HISB722 Проект " България и Балканите в международните отношения" HISB821 Религиите в България
  • доц. д-р Зарко Ждраков HISB142 Семинар "Пътуване до исторически и културни центрове" - I част HISB144 Семинар "Пътуване до исторически и културни центрове" - II част HISB147 Семинар "Пътуване до исторически и културни центрове" - ІІІ част HISB165 Семинар "Пътуване до исторически и културни центрове" IV част HISB511 Културното наследство в българските земи HISB564 Проект: "История, паметници и тяхното осмисляне"
  • доц. д-р Светла Янева HISB141 Семинар "История и съвременност" - І част HISB142 Семинар "Пътуване до исторически и културни центрове" - I част HISB147 Семинар "Пътуване до исторически и културни центрове" - ІІІ част HISB165 Семинар "Пътуване до исторически и културни центрове" IV част HISB170 Студентски семинар HISB314 Българите през ХV - ХVІІІ в. HISB564 Проект: "История, паметници и тяхното осмисляне" HISB631 Светът на възрожденския българин
  • гл. ас. д-р Димитър Гюдуров HISB144 Семинар "Пътуване до исторически и културни центрове" - II част HISB148 Семинар "История и съвременност" - III част HISB149 Семинар "История и съвременност" IV част HISB525 Проект "Проблеми на най-новата история" HISB718 Дипломатическа история на България HISB722 Проект " България и Балканите в международните отношения" HISB804 Балканите в двуполюсния свят
  • гл. ас. д-р Методи Методиев HISB145 Семинар "История и съвременност" - ІІ част HISB149 Семинар "История и съвременност" IV част HISB167 Семинар "Българските земи - кръстопът на религии" HISB521 Проект "Културните и политически модели през Средновековието и новото време" HISB525 Проект "Проблеми на най-новата история" HISB621 Малките нации в Европа в края на ХІХ и началото на ХХ век HISB811 Международни отношения през XX в.