Управление на туризма

Кратко представяне на програмата:

Управление на туризма
  • доц. д-р Ангел Георгиев BATB107 Самостоятелна работа: Иконоимка на туристическия бизнес BATB501 Икономика на туризма
  • доц. д-р Ирена Емилова BATB100 Проект: Туристическа дестинация BATB108 Проект: Анализ на туристическа организация BATB109 Самостоятелна работа: Въведение в туризма BATB111 Самостоятелна работа: Туристическа политика BATB529 Туристическа политика BATB625 Посредническа дейност в туризма BATB759 Проект:Туроператорска и агентска дейност в туризма BATB869 Проект: Организационно развитие на туристическо предприятие BUTB015 Въведение в туризма BUTB401 Специализирани видове и форми на туризма
  • доц. д-р Соня Алексиева BATB108 Проект: Анализ на туристическа организация BATB113 Самостоятелна работа: Управление на ресторантьорския продукт BATB635 Управление на хотелиерския продукт BATB636 Управление на ресторантьорския продукт BATB765 Проект: Хотелиерство и ресторантьорство BATB869 Проект: Организационно развитие на туристическо предприятие BUTB401 Специализирани видове и форми на туризма
  • гл. ас. д-р Маргарита Мишева BATB107 Самостоятелна работа: Иконоимка на туристическия бизнес BATB108 Проект: Анализ на туристическа организация BATB869 Проект: Организационно развитие на туристическо предприятие
  • гл. ас. д-р Милена Караилиева BATB108 Проект: Анализ на туристическа организация BATB110 Проект: Туристически ресурси BATB112 Проект: Управление на туризма BATB114 Проект: Конкурентни предимства в туризма BATB535 Управление на туризма BATB760 Конкурентни предимства на туристическия продукт BATB869 Проект: Организационно развитие на туристическо предприятие BUTB016 Туристически ресурси
  • гл. ас. д-р Теодора Ризова BATB108 Проект: Анализ на туристическа организация BATB869 Проект: Организационно развитие на туристическо предприятие