Управление на туризма - ДО

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Управление на туризма - ДО
  • доц. д-р Ангел Георгиев BATB002D Семинар: Икономика на туристическия бизнес BATB503D Икономика на туризма
  • доц. д-р Ирена Емилова BATB001D Проект: Туристически дестинации BATB003D Проект: Анализ на туристическата организация BATB004D Посредническа дейност в туризма BATB009D Туристическа политика BATB012D Самостоятелна работа: Туристическа политика BATB019D Проект: Организационно развитие на туристическото предприятие BATB109D Семинар: Въведение в туризма BATB759D Проект: Туроператорска и агентска дейност в туризма BUTB006D Въведение в туризма BUTB404D Специализирани видове и форми на туризма
  • доц. д-р Милена Караилиева BATB003D Проект: Анализ на туристическата организация BATB005D Конкурентни предимства на туристическия продукт BATB019D Проект: Организационно развитие на туристическото предприятие BATB110D Проект: Туристически ресурси BATB112D Проект: Управление на туризма BATB114D Проект: Конкурентни предимства в туризма BATB603D Управление на туризма BUTB204D Туристически ресурси
  • доц. д-р Михаил Михайлов BATB112D Проект: Управление на туризма BATB603D Управление на туризма
  • доц. д-р Соня Алексиева BATB003D Проект: Анализ на туристическата организация BATB010D Управление на хотелиерския продукт BATB014D Управление на ресторантьорския продукт BATB016D Самостоятелна работа: Управление на ресторантьорския продукт BATB019D Проект: Организационно развитие на туристическото предприятие BATB020D Проект: Хотелиерство и ресторантьорство BUTB404D Специализирани видове и форми на туризма
  • гл. ас. д-р Теодора Ризова BATB002D Семинар: Икономика на туристическия бизнес BATB003D Проект: Анализ на туристическата организация BATB019D Проект: Организационно развитие на туристическото предприятие