Счетоводство и контролинг ДО

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант или програмен директор, студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Счетоводство и контролинг ДО
  • проф. д-р Иванка Данева BAEB588D Социално осигуряване
  • доц. д-р Станислава Георгиева BAEB581D Финансово счетоводство І част BAEB595D Практика: Счетоводство и одит BAEB657D Практика BAEB681D Финансово счетоводство ІІ част BAEB776D Разработване на писмен материал III BAFB535D Проект: Методология на счетоводството BAFB615D Проект: Разработване на модел на счетоводна политика BAFB815D Проект: Анализ на финансов отчет (по примера на..) BASB505D Самостоятелна работа по счетоводство и одит I част
  • гл. ас. д-р Емил Калчев BAEB582D Финанси на предприятието І част BAEB682D Финанси на предприятието ІІ част
  • гл. ас. д-р Ирена Николова BAEB657D Практика
  • гл. ас. д-р Красимир Костенаров BAFB716D Проект: Разработване на процедури за вътрешен контрол BAFB815D Проект: Анализ на финансов отчет (по примера на..)
  • гл. ас. д-р Нигохос Канарян BAEB657D Практика
  • гл. ас. д-р Пламен Илиев BAEB685D Финансов одит BASB636D Одиторски стандарти
  • гл. ас. д-р Ралица Димитрова BAEB595D Практика: Счетоводство и одит BAFB815D Проект: Анализ на финансов отчет (по примера на..)
  • д-р Мариета Станчева BAEB737D Международни счетоводни стандарти I част BAEB858D Международни счетоводни стандарти II част BASB604D Основи на контролинга BASB702D Управленско счетоводство I част BASB802D Управленско счетоводство II част