Счетоводство и контролинг

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант или програмен директор, студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Счетоводство и контролинг
  • проф. д-р Събина Ракарова BAFB539 Икономикс BAFB551 Проект: Икономикс
  • доц. д-р Ренета Димитрова BAAB810 Проект: Анализ на финансов отчет (по примера на....)
  • доц. д-р Станислава Георгиева BAAB517 Проект: Методология на счетоводството BAAB613 Самостоятелна работа: Финансово счетоводство BAAB719 Проект: Разработване на процедури за вътрешен контрол BAAB810 Проект: Анализ на финансов отчет (по примера на....) BAFB500 Финансово счетоводство BAFB651 Проект: Счетоводство
  • гл. ас. д-р Емил Калчев BAFB502 Финанси на предприятието BAFB548 Самостоятелна работа: Финанси на предприятието BAFB743 Самостоятелна работа: Данъци и данъчно облагане
  • гл. ас. д-р Красимир Костенаров BAAB719 Проект: Разработване на процедури за вътрешен контрол
  • гл. ас. д-р Пламен Илиев BAAB507 Основи на контролинга BAAB516 Самостоятелна работа: Одитинг BAAB623 Одиторски стандарти BAAB719 Проект: Разработване на процедури за вътрешен контрол BAAB821 Самостоятелна работа: Основи на контрола BAAB822 Самостоятелна работа: Одиторски стандарти BAFB624 Финансов одит BAFB642 Самостоятелна работа: Финансов одит
  • д-р Мариета Станчева BAAB810 Проект: Анализ на финансов отчет (по примера на....)
  • д-р Мариета Станчева BAAB510 Самостоятелна работа: Управленско счетоводство BAAB520 Самостоятелна работа: Международни счетоводни стандарти BAAB621 Самостоятелна работа: Стандарти за финансово отчитане BAAB821 Самостоятелна работа: Основи на контрола