Инженеринг на цифрови услуги (на английски език)

Кратко представяне на програмата:

Програмата Инженеринг на цифрови услуги е резултат на близо двугодишна съвместна работа на преподаватели от департамент Телекомуникации и ръководни кадри от глобални корпорации с представителство в България, като: Unify Global Operations Sofia Centre, IBM Bulgaria, HP Global Delivery Bulgarian Center и IDG/IDC.

Благодарение на глобалното разпространение на информационните и телекомуникационни технологии, подобрената инвестиционна политика и условията за стартиране на бизнес в България, се появява остра нужда от специалисти с нови умения за професионално общуване в разпределената среда, свързана с поддържането и изграждането на информационни центрове от типа на т. нар. Data Center Hubs. Подобен род специалисти ще задоволят нуждите от квалифицирана работна ръка в редица международни компании изграждащи т.нар. големи Call Center, Support & Sales отдели, като необходимостта от конкретни инженерни умения не позволява на компаниите да наемат произволни кандидати. Някои от важните изисквания са: владеенето на поне един западен език (освен английски), специфични познания в областта на телекомуникационните мрежи и ИТ услуги, както и динамиката на работна среда, свързана с клиенти и партньори от различен социален контекст.

Предлаганата програма въвежда студентите в психологическите тънкости в разпределена работна среда на компании, като IBM, HP и Unify/Siemens (IBM Bulgaria, HP Global Delivery Bulgarian Center, Unify Global Operations Sofia Centre). Унифицираните комуникационни системи за съвместна работа (Unified Communications & Collaboration) се използват, за да се опише интеграцията на различни комуникационни подходи с инструменти за съвместна работа, като например виртуални бели дъски, аудио и видео конференции, както и подобрени възможности за управление на повикванията. Доскоро доставящите системи за междуфирмено сътрудничество са се различавали от онези, които доставят корпоративните комуникации. Софтуерни компании като Microsoft и технологични компании като IBM доминират първия тип услуги, за разлика от предлагащите телефония и мрежови услуги като Unify, които доминират втория тип услуги. Тази разлика почти се заличава с времето, защото компании като Microsoft предлагат предимно гласови и телефонни функции, а доставчици на оборудване за мрежови услуги, като CISCO заемат предимно пазара на междуфирменото сътрудничество, докато IBM се отдава на технологични решения като Cloud Computing.

прочети още
Инженеринг на цифрови услуги (на английски език)
  • доц. д-р Георги Петров SDEB008 Онлайн маркетинг за услуги (Online Marketing in Service) SDEB009 Стратегическо синхронизиране на ИТ услуги (Omni-Channel Strategies in Service Environment) SDEB012 Проект "Онлайн маркетинг за услуги" (Project "Online Marketing in Service") SDEB016 Глобален маркетинг в сферата на услугите (Global Marketing Skills in Service) SDEB022 Дисруптивни иновации в ИКТ (Disruptive Innovations in ICT) SDEB026 Проект "Дисруптивни иновации в ИКТ" (Project "Disruptive Innovations in ICT")
  • доц. д-р Елена Благоева SDEB015 Управление на проекти (Project Management)
  • доц. д-р Татяна Фед SDEB017 Интеркултурни умения в сферата на услугите (Intercultural Essentials in Service)
  • гл. ас. д-р Полина Михова SDEB006 Проект "ИКТ ключови умения" (Project "ICT Essentials") SDEB008 Онлайн маркетинг за услуги (Online Marketing in Service) SDEB010 ИКТ ключови умения (ICT Essentials) SDEB016 Глобален маркетинг в сферата на услугите (Global Marketing Skills in Service) SDEB022 Дисруптивни иновации в ИКТ (Disruptive Innovations in ICT) SDEB026 Проект "Дисруптивни иновации в ИКТ" (Project "Disruptive Innovations in ICT")
  • д-р Людмил Дуриданов SDEB002 Ключови умения в сферата на услугите (The Toolbox of Soft Skills in Service) SDEB008 Онлайн маркетинг за услуги (Online Marketing in Service) SDEB009 Стратегическо синхронизиране на ИТ услуги (Omni-Channel Strategies in Service Environment) SDEB012 Проект "Онлайн маркетинг за услуги" (Project "Online Marketing in Service") SDEB016 Глобален маркетинг в сферата на услугите (Global Marketing Skills in Service) SDEB017 Интеркултурни умения в сферата на услугите (Intercultural Essentials in Service) SDEB023 Социалните медии в ИТ услугите (Social Media in IT Service Environment)
  • Валери Кавалски SDEB004 Проект "Център за обслужване на клиенти - тънки умения" (Project "Client Innovation Center - Soft Skills") SDEB005 Проект "Център за обслужване на клиенти - технологични умения" (Project "Client Innovation Center - Tech Skills") SDEB011 Проект "Център за обслужване на клиенти - тийм лидерство" (Project "Client Innovation Center - Team Leadership Competencies") SDEB013 Проект "Проекти и поръчки в глобална среда" (Project "Procurement in Global Environment") SDEB018 Проект "Дизайн на данни и работа в мрежа" (Project "Data Design and Networking") SDEB019 Проект "Глобално финансиране" (Project "Global Financing")
  • Златозар Байраков SDEB021 Проект "Circuit - новият Skype в разпределена среда" (Project "Circuit - the new Skype for Business") SDEB027 Проект "Унифицирани комуникации в разпределена среда" (Project "Unified Communications in a Distributed Environment") SDEB028 Проект "Управлението на инциденти" (Project "Incident Management")
  • Момчил Тодоров SDEB014 Проект "Глобална среда и аутсорсинг на услуги" (Project "Global Ambience and Service Outsourcing") SDEB020 Проект "Иновативни стратегии в сферата на услугите" (Project "Breakthrough Strategies in Service") SDEB024 Иновативни стратегии в сферата на услугите (Breakthrough Strategies in Service) SDEB025 Проект "Добри практики на HP в сферата на услугите" (Project "HP Best Practices in Service Environment")
  • Явор Ганчев SDEB003 Управление на ИТ услуги (IT Service Management) SDEB007 Проект "Управление на ИТ услуги" (Project "Hands on IT Service Management) SDEB029 Светът на IoT- интелигентни решения (The IoT World - SmartSolutions)