Етнология на България (на английски език)

Кратко представяне на програмата:

Програмата може да се записва от студенти трета година на обучение в бакалавърска програма на НБУ. Тя предоставя допълнителни компетенции по етнология на България към основната програма на студента. Акцентира се върху познанието за обществото, общностите и техните култури в България. Програмата е четирисеместриална. През пети и шести семестър студентите усвояват знания и умения за теренна работа, основни понятия, теми и методи в етнологията, особеностите на българския град и село, формирането на българската нация през епохата на Възраждането, съвременни екологични практики, ролята на археологическите паметници при формирането на локална идентичност. През седмия и осмия семестър компетенциите се специализират по посока на традиционна кухня, етнични и религиозни общности, фолклорна обредност, етнография на социализма, пол, възраст и родство в българската традиционна култура, материална култура и музеи. Програмата предлага практическо обучение в краткосрочни теренни изследвания на територията на страната и в чужбина.

прочети още
Етнология на България (на английски език)
  • проф. Румен Даскалов, д.н. ANTB002 Градът и селото на България през ХІХ - ХХ в. ANTB006 Самостоятелна работа: Градът и селото в България през ХІХ - ХХ в. ANTB010 Българско Възраждане
  • проф. д-р Васил Гарнизов ANTB001 Теренна фолклористика ANTB004 Проект: Социална антропология ANTB017 Българска фолклорна обредност ANTB022 Семинар: Българска фолклорна обредност
  • проф. д-р Магдалена Елчинова ANTB003 Увод в етнологията ANTB005 Самостоятелна работа: Увод в етнологията ANTB014 Самостоятелна работа: Интервю в практиката на антрополога ANTB018 Пол, възраст и родство в традиционната българска култура ANTB021 Самостоятелна работа: Пол, възраст и родство в традиционната българска култура ANTB023 Етнично и религиозно разнообразие в България ANTB026 Проект: Етнично и религиозно разнообразие в България - изследване на случаи
  • доц. д-р Евгения Благоева ANTB002 Градът и селото на България през ХІХ - ХХ в. ANTB013 Самостоятелна работа: Антропология на името и именуването ANTB016 Храна и хранене при българите ANTB019 Проект: Теренно изследване "Съвременни консумативни практики"
  • доц. д-р Цвете Лазова ANTB009 Археологически паметници и локална идентичност
  • гл. ас. д-р Невена Димова ANTB007 Самостоятелна работа:България и българите в чуждите пътеписи ANTB008 Съвременни екологични практики ANTB011 Проект: Съвременни екологични практики в България ANTB024 Етнография на социализма ANTB029 Самостоятелна работа: Етнография на социализма
  • гл. ас. д-р Росица Генчева ANTB012 Самостоятелна работа: Археологически паметници и локална идентичност ANTB020 Самостоятелна работа: Тялото - символи и практики ANTB025 Материална култура и музеи ANTB027 Семинар: Миграции от и към България ANTB028 Самостоятелна работа: Материална култура и музеи