Живопис и стенопис

Кратко представяне на програмата:

Програмата може да се записва от студенти трета година на обучение в бакалавърска програма на НБУ. Във всеки семестър се изучават по три специализирани аудиторни професионални курса, по три кредитни, извънаудиторни учебни форми, както и един творчески проект, който дава 12 кредита.

В майнър програма "Живопис и стенопис" студентите получават допълнителна професионална подготовка в областта на живописта и изкуствата в архитектурна среда.

В процеса на обучение се усъвършенстват уменията за работа, както с класическите живописни материали и техники: акварел, темпера, пастел, акрил, колаж, маслени бои и смесени техники, така и в традиционните стенописни техники: секо, мозайка, витраж и комбинирани техники върху подвижни и неподвижни основи. Експериментира се и със съвременните изразни средства: фото, видео, дигитални и мултимедийни форми на изява. Студентите, завършили програмата придобиват втора специалност Живопис и стенопис, която се отразява в дипломата за придобита бакалавърска степен от основната програма.

прочети още
Живопис и стенопис
  • проф. Николай Майсторов VIPB212 Проект по цветна композиция VIPB214 Проект по тематични живописни композиции VIPB501 Натурни цветни студии - І част VIPB508 Проект: Натурни цветни студии - І част VIPB513 Композиция в цвят - І част VIPB600 Натурни студии - ІІ част VIPB608 Проект: Натурни цветни студии - ІІ част VIPB612 Проект: Разработки по цветна композиция - портрет VIPB613 Композиция в цвят - ІІ част VIPB711 Цветни и черно-бели композиционни ескизи - І част VIPB712 Живописни композиции - І част VIPB806 Проект: Разработки по живописна композиция VIPB847 Цветни и черно-бели композиционни ескизи - ІІ част VIPB848 Живописни композиции - ІІ част VIPB853 Проект: Цветни и черно-бели композиционни ескизи - ІІ част
  • доц. д-р Ралица Мирчева VIPB212 Проект по цветна композиция VIPB513 Композиция в цвят - І част VIPB527 Практика: пленер - I част VIPB528 Практика:пленер - II част VIPB613 Композиция в цвят - ІІ част VIPB616 Практика: пленер - III част VIPB706 Пленер - VІ част VIPB711 Цветни и черно-бели композиционни ескизи - І част VIPB712 Живописни композиции - І част VIPB717 Практика: пленер - V част VIPB806 Проект: Разработки по живописна композиция VIPB847 Цветни и черно-бели композиционни ескизи - ІІ част VIPB848 Живописни композиции - ІІ част VIPB853 Проект: Цветни и черно-бели композиционни ескизи - ІІ част VIPB892 Практика: пленер - VII част
  • преп. Станимир Божилов VIPB213 Проект по стенописни форми VIPB215 Проект по стенописна композиция VIPB504 Монументални стенописни форми - І част VIPB527 Практика: пленер - I част VIPB528 Практика:пленер - II част VIPB604 Монументални стенописни форми - ІІ част VIPB616 Практика: пленер - III част VIPB700 Стенописна композиция - І част VIPB706 Пленер - VІ част VIPB707 Проект: Стенописна композиция - I част VIPB717 Практика: пленер - V част VIPB800 Стенописна композиция - ІІ част VIPB892 Практика: пленер - VII част