Международна политика (на френски език)

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен директор студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Международна политика (на френски език)
  • проф. Антоний Тодоров, д.н. POLF501 Теории за международните отношения (на френски език) POLF521 Самостоятелна работа:Международни отношения и дипломация (на френски език) POLF821 Международни отношения в югоизточна Европа и източното Средиземноморие (на френски език) POLF829 Самостоятелна работа: Международни отношения в югоизточна Европа и източното Средиземноморие (на френски език),
  • проф. Евгения Иванова, д.н. POLB045 Проект:"Институции и политика" POLF613 Нации, етноси, религии: основни понятия (на френски език) POLF622 Самостоятелна работа: Нации, етноси, религии (на френски език)
  • проф. д-р Анна Кръстева POLF505 Международни миграции и политики (на френски език) POLF524 Самостоятелна работа: Международни миграции и политики (на френски език) POLF616 Транснационални мобилизации и движения (на френски език)
  • доц. д-р Антоний Гълъбов POLB045 Проект:"Институции и политика" POLF617 Европейско публично управление (на френски език) POLF621 Самостоятелна работа: Европейско управление (на френски език) POLF622 Самостоятелна работа: Нации, етноси, религии (на френски език)
  • доц. д-р Маргарита Шивергева POLB046 Проект:"Управление и политика" POLB563 Световна икономика (на френски език) POLB571 Самостоятелна работа "Световна икономика" (на фр. ез.) POLF403 Въведение в европейските политики POLF523 Самостоятелна работа: Европейски политики и фондове (на френски език)
  • гл. ас. д-р Ирена Тодорова POLB044 Проект:"Международна политика" POLB047 Проект:"Дипломация и политика" POLB564 Политическа история на европейската интеграция (на фр. ез.) POLF501 Теории за международните отношения (на френски език) POLF521 Самостоятелна работа:Международни отношения и дипломация (на френски език) POLF616 Транснационални мобилизации и движения (на френски език) POLF623 Самостоятелна работа: Транснационални организации и движения (на френски език)
  • гл. ас. д-р Катя Христова-Вълчева POLB044 Проект:"Международна политика" POLB046 Проект:"Управление и политика" POLB564 Политическа история на европейската интеграция (на фр. ез.) POLB592 Семинар "Актуални проблеми на европейската политика" (на фр. ез.) POLF403 Въведение в европейските политики POLF523 Самостоятелна работа: Европейски политики и фондове (на френски език) POLF617 Европейско публично управление (на френски език) POLF621 Самостоятелна работа: Европейско управление (на френски език)
  • гл. ас. д-р Петя Георгиева POLB045 Проект:"Институции и политика" POLB047 Проект:"Дипломация и политика" POLF612 Сравнителни политически системи (на френски език) POLF625 Самостоятелна работа: Сравнителни политически системи (на френски език) POLF821 Международни отношения в югоизточна Европа и източното Средиземноморие (на френски език) POLF828 Геополитика на Арабския свят (на френски език) POLF829 Самостоятелна работа: Международни отношения в югоизточна Европа и източното Средиземноморие (на френски език), POLF830 Самостоятелна работа: Геополитика на Арабския свят (на френски език)
  • ас. д-р Радосвета Кръстанова-Канева POLB046 Проект:"Управление и политика" POLB047 Проект:"Дипломация и политика" POLB765 Екологична политика (на фр. ез.) POLB798 Самостоятелна работа "Екологични политики"(на фр. ез.) POLF616 Транснационални мобилизации и движения (на френски език) POLF623 Самостоятелна работа: Транснационални организации и движения (на френски език)
  • Илдико Отова POLF505 Международни миграции и политики (на френски език) POLF524 Самостоятелна работа: Международни миграции и политики (на френски език)