Социална работа

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Социална работа
  • проф. д-р Тома Томов SODB518 Самостоятелна работа: общността като контекст на социалната работа SODB523 Процесите в обществото като контекст на социалната работа SODB527 Съвременният контекст на социалната работа:индивид и общество по време на криза SODB531 Самостоятелна работа: индивидът и институциите SODB609 Семинар: Социална оценка и формулировка SODB619 Самостоятелна работа: приобщаващо образование SODB624 Социална оценка на случая SODB744 Социална работа със случай: приобщаващо образование
  • доц. д-р Златка Михова SODB626 Семейно интервю и оценка на семейство SODB713 Самостоятелна работа: Протокол от оценка на семейство
  • доц. д-р Харалан Александров SODB514 Проект:"Социални политики и социални служби-операционализирането на помагането" SODB518 Самостоятелна работа: общността като контекст на социалната работа SODB523 Процесите в обществото като контекст на социалната работа SODB604 Етични проблеми на работата със случаи
  • гл. ас. д-р Румен Петров SODB614 Проект:"Социални закони, социални работи и социални защити" SODB714 Проект:"Управление, основано на доказателства"
  • гл. ас. д-р Светлозар Василев SODB814 Проект:"Отношения на помагане. Интервю и оценка с цел помагане" SODB817 Самостоятелна работа: жертви на насилие SODB842 Социална работа по случай: лица с асоциално поведение и правонарушители SODB846 Социална работа със случай: жертви на насилие
  • ас. Антоанета Матеева SODB513 Самостоятелна работа: Клинично интервю SODB519 Самостоятелна работа: индивидът и неговото обкръжение SODB525 Човекът и неговото обкръжение SODB527 Съвременният контекст на социалната работа:индивид и общество по време на криза SODB531 Самостоятелна работа: индивидът и институциите SODB619 Самостоятелна работа: приобщаващо образование SODB744 Социална работа със случай: приобщаващо образование SODB818 Самостоятелна работа: етични дилеми в социалната работа
  • ас. Майя Младенова SODB510 Практика: Наблюдение изучаване на клинично интервю и оценка (raport, защита) SODB625 Клинично интервю и оценка SODB813 Самостоятелна работа: Протокол от интревю SODB814 Проект:"Отношения на помагане. Интервю и оценка с цел помагане" SODB843 Социална работа по случай: емигранти
  • д-р Галина Маркова-Дерелиева SODB519 Самостоятелна работа: индивидът и неговото обкръжение SODB525 Човекът и неговото обкръжение SODB717 Самостоятелна работа: случай от гето SODB743 Социална работа в условията на гетоизация