Връзки с обществеността

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Връзки с обществеността
 • проф. Руси Маринов, д.н. COMB699  Проект: "Стратегия за развитие на имиджа" COMB841 Комуникация и смарт технологии
 • проф. Толя Стоицова, д.н. COMB847 Поведение в медиите
 • проф. д-р Десислава Бошнакова COMB599 Проект: "Анализ на имиджа" COMB659 Практика "Лятна школа по връзки с обществеността" COMB833 Самостоятелна работа "Творчество във връзките с обществеността" COMB884  Проект:"Стратегия за развитие на репутацията" NPRN504 Управление на връзки с обществеността
 • проф. д-р Михаил Мелтев COMB849 Аудиовизуална адаптация
 • проф. д-р Росен Стоянов COMB620 Семинар "Българската практика във връзките с обществеността и медиите" COMB760 Семинар "Българският опит в журналистиката и връзките с обществеността" COMB883 Самостоятелна работа "Организация на специални събития"
 • доц. Петя Александрова, д.н. COMB528 Самостоятелна работа "Средствата за масова комуникация и културата" NPRN501 Средствата за масова комуникация и културата
 • доц. д-р Евелина Христова COMB772 Самостоятелна работа "Планиране на кампании във връзките с обществеността" - I част COMB777 Проект: "Анализ на репутацията" COMB882 Самостоятелна работа "Планиране на кампании във връзките с обществеността" - II част NPRN704 Тактики за връзки с обществеността NPRN723 Събития за вътрешни публики, част І
 • доц. д-р Невелина Попова COMB849 Аудиовизуална адаптация
 • доц. д-р Стойко Петков COMB510 Проект "Особености на обществените електронни медии /БНТ и БНР/ NJRN605 Рекламата в комуникационния процес
 • гл. ас. д-р Десислава Данкова COMB588 Семинар "Грамотност в медиите и връзките с обществеността" COMB619 Самостоятелна работа "Етика и комуникации" COMB766 Семинар "Грамотност в медиите и връзките с обществеността" COMB884  Проект:"Стратегия за развитие на репутацията" NPRN504 Управление на връзки с обществеността
 • гл. ас. д-р Тодор Панайотов NJRN704 Телевизионна и радио журналистика - I част
 • д-р Валери Маринов NJRN704 Телевизионна и радио журналистика - I част
 • Жюстин Джадала Мария NPRN505 Онлайн пространство и връзки с обществеността