Финанси - ДО

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен директор студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Финанси - ДО
 • проф. д-р Иванка Данева BAEB538D Практика - I част BAFB502D Парични и капиталови пазари
 • проф. д-р Събина Ракарова BAFB529D Проект: Изпитания и перспективи пред Европейския икономически и паричен съюз
 • доц. д-р Ангел Георгиев BAEB584D Публични финанси
 • доц. д-р Ренета Димитрова BAEB677D Практика - II част BAFB619D Проект: Външни източници за дългосрочно финансиране на фирмата BAFB703D Търговско банкиране Iчаст BAFB801D Търговско банкиране II част
 • доц. д-р Станислава Георгиева BAEB718D Разработване на писмен материал III
 • доц. д-р Стефан Стефанов BAFB529D Проект: Изпитания и перспективи пред Европейския икономически и паричен съюз
 • гл. ас. д-р Ваня Хаджиева BAEB616D Разработване на писмен материал II
 • гл. ас. д-р Емил Калчев BAEB568D Данъци и данъчно облагане BAEB582D Финанси на предприятието І част BAEB682D Финанси на предприятието ІІ част BAEB718D Разработване на писмен материал III BAFB503D Самостоятелна работа по финанси I част BAFB619D Проект: Външни източници за дългосрочно финансиране на фирмата BAFB705D Инвестиции в реални активи BAFB719D Проект: Диагностика на финансовото състояние на публична компания BAFB819D Проект: Определяне фундаменталната стойност на публична компания
 • гл. ас. д-р Ирена Николова BAEB538D Практика - I част BAEB718D Разработване на писмен материал III BAFB529D Проект: Изпитания и перспективи пред Европейския икономически и паричен съюз BAFB602D Европейски паричен съюз BAFB603D Самостоятелна работа по финанси II част
 • гл. ас. д-р Красимир Костенаров BAEB538D Практика - I част BAEB882D Анализ на риска BAFB603D Самостоятелна работа по финанси II част BAFB719D Проект: Диагностика на финансовото състояние на публична компания BAFB819D Проект: Определяне фундаменталната стойност на публична компания
 • гл. ас. д-р Надя Ненкова BAFB619D Проект: Външни източници за дългосрочно финансиране на фирмата
 • гл. ас. д-р Нигохос Канарян BAEB677D Практика - II част
 • гл. ас. д-р Ралица Димитрова BAEB677D Практика - II част BAFB702D Фирмен финансов анализ BAFB719D Проект: Диагностика на финансовото състояние на публична компания BAFB819D Проект: Определяне фундаменталната стойност на публична компания
 • гл. ас. д-р Стефания Темелкова BAEB616D Разработване на писмен материал II
 • гл. ас. д-р Цветелина Маринова BAEB838D Финансиране на проекти BAFB503D Самостоятелна работа по финанси I част