Мултимедия и компютърна графика

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Мултимедия и компютърна графика
 • проф. д-р Господин Желев CSTB504 Компютърна периферия CSTB558 Проект: "Компютърна периферия" CSTB584 Самостоятелна работа: Компютърна периферия CSTB858 Проект: "Мултимедийни технологии" CSTB883 Самостоятелна работа: Мултимедийни технологии
 • проф. д-р Стоян Малешков CSTB603 Синтез на реалистични изображения CSTB668 Проект: "Синтез на реалистични изображения" CSTB678 Проект: "Компютърна анимация" CSTB683 Самостоятелна работа: Синтез на реалистични изображения CSTB785 Самостоятелна работа: Компютърна анимация
 • проф. Румен Райчев CSTB510 Структурна комбинаторика в компютърното проектиране CSTB589 Самостоятелна работа: Структурна комбинаторика в компютърното проектиране
 • гл. ас. д-р Десислава Георгиева CSTB668 Проект: "Синтез на реалистични изображения" CSTB678 Проект: "Компютърна анимация" CSTB683 Самостоятелна работа: Синтез на реалистични изображения CSTB706 Лабораторни занятия по компютърна анимация CSTB785 Самостоятелна работа: Компютърна анимация
 • гл. ас. д-р Йоана Минкова CSTB558 Проект: "Компютърна периферия" CSTB584 Самостоятелна работа: Компютърна периферия CSTB804 Лабораторни занятия по мултимедийни технологии CSTB858 Проект: "Мултимедийни технологии" CSTB883 Самостоятелна работа: Мултимедийни технологии
 • гл. ас. д-р Мария Георгиева CSTB579 Проект: Принципи на цифровата фотография CSTB617 Принципи на цифровата фотография CSTB782 Проект: Цифрова фотография за мултимедийни приложения
 • ас. д-р Христина Дякова CSTB587 Самостоятелна работа по графичен дизайн CSTB612 Лабораторни занятия по компютърен графичен дизайн
 • д-р Веселин Георгиев CSTB647 Самостоятелна работа: Визуализация и глобално осветление с Mental Ray CSTB669 Визуализация и глобално осветление
 • преп. Красимир Иванов CSTB642 Анимационни техники CSTB685 Проект: Анимационни техники
 • Драгомир Йорданов CSTB645 UX Design: Функционален дизайн на потребителски софтуер
 • Златка Узунова CSTB560 Графика и анимация в среда Animate CSTB644 Интерактивни техники в среда Animate CSTB646 Проект: Графика и анимация в среда Animate CSTB842 Проект: Интерактивни техники в среда Animate
 • Людмил Димитров CSTB558 Проект: "Компютърна периферия" CSTB858 Проект: "Мултимедийни технологии"