Реклама

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Реклама
  • доц. Боряна Минчева ADVB916 Дизайнът в съвременната реклама ADVB960 Самостоятелен проект 2
  • гл. ас. д-р Даниела Кадийска ADVB607 Иновативни форми на рекламата ADVB900 Увод в рекламата ADVB915 Проект: Рекламна академия за майнър студенти-втора специалност ADVB919 Проект: Развитие на комуникационна кампания на фирма ADVB920 Проект: Академия за иновации ADVB921 Проект: Академия за онлайн реклама ADVB950 Самостоятелен проект 1 ADVB970 Самостоятелен проект 3
  • гл. ас. д-р Кристиян Постаджиян ADVB005 Интегрирани маркетингови комуникации ADVB012 Медийна реклама ADVB701 Управление на взаимоотношенията с клиентите ADVB915 Проект: Рекламна академия за майнър студенти-втора специалност ADVB919 Проект: Развитие на комуникационна кампания на фирма ADVB920 Проект: Академия за иновации ADVB921 Проект: Академия за онлайн реклама ADVB980 Самостоятелен проект 4
  • д-р Боряна Гигова ADVB208 Техники за генериране на инсайт
  • Боряна Гошева   ADVB106 Сторителинг (корпоративни разкази)
  • Георги Малчев ADVB805 Онлайн рекламни кампании
  • Милен Борисов ADVB601 Копирайтинг
  • Николай Тинков   ADVB715 Рекламни казуси и практики
  • Петър Николов ADVB605 Брандинг ADVB970 Самостоятелен проект 3