Реклама

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Реклама
  • доц. д-р Калина Христова ADVB615 Визуална корпоративна идентичност
  • доц. д-р Кристиян Постаджиян ADVB012 Медийна реклама ADVB420 Интегрирани маркетингови комуникации ADVB915 Проект: Рекламна академия за майнър студенти-втора специалност ADVB919 Проект: Развитие на комуникационна кампания на фирма ADVB920 Проект: Академия за иновации ADVB921 Проект: Академия за онлайн реклама ADVB950 Самостоятелен проект 1 ADVB960 Самостоятелен проект 2 ADVB970 Самостоятелен проект 3 ADVB980 Самостоятелен проект 4
  • гл. ас. д-р Боряна Гигова ADVB601 Копирайтинг ADVB950 Самостоятелен проект 1 ADVB960 Самостоятелен проект 2 ADVB970 Самостоятелен проект 3 ADVB980 Самостоятелен проект 4
  • гл. ас. д-р Даниела Кадийска ADVB105 Основни рекламни школи ADVB607 Иновативни форми на рекламата ADVB915 Проект: Рекламна академия за майнър студенти-втора специалност ADVB919 Проект: Развитие на комуникационна кампания на фирма ADVB920 Проект: Академия за иновации ADVB921 Проект: Академия за онлайн реклама ADVB950 Самостоятелен проект 1 ADVB960 Самостоятелен проект 2 ADVB970 Самостоятелен проект 3 ADVB980 Самостоятелен проект 4
  • Александра Стоименова-Атанасова ADVB301 Брифът в рекламата
  • Василиса Иванова ADVB522 Бизнес отношения: клиент - агенция
  • Георги Малчев ADVB805 Онлайн рекламни кампании
  • Иван Христов ADVB407 Потребителски инсайт
  • Николай Тинков ADVB522 Бизнес отношения: клиент - агенция
  • Петър Николов ADVB605 Брандинг