Психология

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Психология
 • проф. Ивайло Търнев, д.н. PSYB139 Проект: мозък и поведение PSYB528 Проект:"Изготвяне на литературен обзор по избрана тема"
 • проф. Стефан Матеев, д.н. PSYB570 Проект: Емпирично или приложно изследване
 • доц. д-р Георги Петков PSYB141 Проект: памет PSYB566 Проект: Дизайн на експеримент по когнитивна психология
 • доц. д-р Елена Андонова PSYB107 Език и мислене PSYB143 Проект: развитие в детска и училищна възраст PSYB146 Проект: Език и мислене PSYB566 Проект: Дизайн на експеримент по когнитивна психология
 • доц. д-р Елена Паспаланова PSYB006 Социална психология - когнитивни процеси PSYB145 Проект: Стереотипи и предразсъдъци PSYB796 Проект: Дизайн на емпирично изследване по социална психология, психология на личността или психология на развитието
 • доц. д-р Емилия Алексиева PSYB147 Проект: разстройства на поведението PSYB562 Психологически методи ІІ PSYB570 Проект: Емпирично или приложно изследване
 • доц. д-р Маргарита Дилова PSYB005 Психология на личността PSYB140 Проект: история на психологията PSYB144 Проект: индивидуални различия PSYB796 Проект: Дизайн на емпирично изследване по социална психология, психология на личността или психология на развитието
 • доц. д-р Маргарита Станкова PSYB555 Биологична психология
 • доц. д-р Милена Мутафчиева PSYB001 Въведение в психологията PSYB003 Основни понятия и школи в психологията PSYB143 Проект: развитие в детска и училищна възраст PSYB570 Проект: Емпирично или приложно изследване
 • доц. д-р Пенка Христова PSYB145 Проект: Стереотипи и предразсъдъци PSYB563 Когнитивна психология PSYB566 Проект: Дизайн на експеримент по когнитивна психология
 • гл. ас. д-р Армине Джанян PSYB107 Език и мислене PSYB146 Проект: Език и мислене PSYB563 Когнитивна психология PSYB566 Проект: Дизайн на експеримент по когнитивна психология
 • гл. ас. д-р Евгения Христова PSYB525 Практика: Участие в експерименти - Ічаст PSYB563 Когнитивна психология PSYB566 Проект: Дизайн на експеримент по когнитивна психология PSYB626 Практика: Участие в експерименти - ІІ част
 • гл. ас. д-р Иво Попиванов PSYB139 Проект: мозък и поведение PSYB555 Биологична психология
 • гл. ас. д-р Кирил Костов PSYB142 Проект: мислене PSYB563 Когнитивна психология
 • гл. ас. д-р Кристина Гоцева-Българанова PSYB001 Въведение в психологията PSYB003 Основни понятия и школи в психологията
 • гл. ас. д-р Любомир Джалев PSYB528 Проект:"Изготвяне на литературен обзор по избрана тема" PSYB554 Психологически методи І част PSYB562 Психологически методи ІІ PSYB570 Проект: Емпирично или приложно изследване
 • гл. ас. д-р Методи Коралов PSYB006 Социална психология - когнитивни процеси PSYB008 Психология на развитието PSYB143 Проект: развитие в детска и училищна възраст PSYB145 Проект: Стереотипи и предразсъдъци PSYB796 Проект: Дизайн на емпирично изследване по социална психология, психология на личността или психология на развитието
 • гл. ас. д-р Надя Колчева PSYB008 Психология на развитието PSYB143 Проект: развитие в детска и училищна възраст PSYB562 Психологически методи ІІ PSYB796 Проект: Дизайн на емпирично изследване по социална психология, психология на личността или психология на развитието
 • гл. ас. д-р Светослав Савов PSYB147 Проект: разстройства на поведението PSYB528 Проект:"Изготвяне на литературен обзор по избрана тема" PSYB568 Психични и поведенчески разстройства PSYB570 Проект: Емпирично или приложно изследване
 • гл. ас. д-р Соня Драгова PSYB145 Проект: Стереотипи и предразсъдъци PSYB602 Организационна психология PSYB776 Семинар: Общуване на работното място PSYB796 Проект: Дизайн на емпирично изследване по социална психология, психология на личността или психология на развитието