Плакат и рекламен дизайн

Кратко представяне на програмата:

Програмата може да се записва от студенти трета година на обучение в бакалавърска програма на НБУ. Тя предоставя допълнителни компетенции по Пластични изкуства - Плакат и рекламен дизайн към основната програма на студента. Програмата е четирисеместриална. Във всеки семестър се изучава по три специализирани, професионални курса, по три кредитни, извънаудиторни учебни форми, както и един творчески проект, който дава 12 кредита.

прочети още
Плакат и рекламен дизайн
  • проф. Екатерина Русинова-Христова VIPB590 Проект: Стилизация и орнамент VIPB685 Графично оформление:етикет VIPB693 Проект: Графично оформление: етикет VIPB782 Графично оформление: опаковка VIPB790 Проект: Графично оформление: опаковка
  • доц. д-р Калина Христова VIPB223 Проект за серия пропагандни плакати VIPB224 Проект за серия запазени знаци VIPB225 Проект рекламна графика: фирмен стил VIPB583 Приложна графика: исторически аспекти VIPB589 Проект: Шрифт - І част VIPB679 Плакат: социален VIPB683 Рекламна графика: запазен знак/лого VIPB688 Проект: Плакат: социален VIPB779 Плакат: културен VIPB787 Проект: Плакат: културен VIPB791 Проект: Пиктография VIPB879 Плакат: рекламен VIPB880 Типография VIPB881 Графично оформление: портфолио VIPB888 Проект: Типография VIPB889 Проект: Графично оформление: портфолио
  • доц. д-р Кристина Борисова VIPB580 Шрифт - І част
  • доц. д-р Ралица Мирчева VIPB592 Проект: Живописен етюд - І част VIPB691 Проект: Живописен етюд - ІІ част
  • доц. Цветан Илиев VIPB781 Рекламна графика: фирмен стил
  • гл. ас. д-р Ненко Атанасов VIPB207 Проект - Серия рекламни плакати
  • Ненко Атанасов   VIPB579 Плакат: пропаганда
  • Петър Кесерджиев VIPB875 Проект: Компютърна графика: Illustrator