Гражданска и корпоративна сигурност

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Гражданска и корпоративна сигурност
  • проф. Георги Бахчеванов, д.н. SECB504 Отбранителна сигурност SECB568 Самостоятелна работа "Отбранителна сигурност" SECB866 Проект:"Граждански контрол върху политиката на сигурност-същност, форми и механизми на осъществяване.Информационната и документална сигурност
  • проф. Димитър Йончев, д.н. SECB601 Основи на разузнаването SECB605 Равнища на сигурност SECB662 Самостоятелна работа "Основи на разузнаването" SECB664 Самостоятелна работа "Равнища на сигурност" SECB666 Проект: "Възгледи, школи и политики в сигурността."
  • проф. д-р Венелин Георгиев SECB802 Информационно-аналитична дейност в системите за сигурност SECB820 Оценка и управление на риска SECB863 Самостоятелна работа "Информационно-аналитична дейност в системите за сигурност " SECB870 Самостоятелна работа към SECB 820 Оценка и управление на риска SECB877 Проект: Моделиране на информационно-аналитичната дейност във фирмата
  • проф. д-р Николай Радулов SECB666 Проект: "Възгледи, школи и политики в сигурността." SECB701 Специални разузнавателни средства SECB764 Практика "Специални разузнавателни средства" SECB804 Управление на специалните служби SECB874 Самостоятелна работа "Управление на специалните служби"
  • проф. д-р Христо Георгиев SECB502 Институционални и правни основи на системите за сигурност SECB566 Проект: "Сигурността като политическа и правна категория. Съвременно съдържание на националната политика на сигурност"
  • доц. д-р Йордан Бакалов SECB520 Вътрешен ред и сигурност SECB522 История на полицията и специалните служби SECB567 Самостоятелна работа: Вътрешен ред и сигурност SECB572 Самостоятелна работа към SECB 522 История на полицията и специалните служби SECB767 Самостоятелна работа "Историята на полицията и специалните служби"
  • доц. д-р Юлияна Каракънева SECB620D Моделиране при управление при кризи SECB670 Самостоятелна работа "Моделиране при управление на кризи" SECB866 Проект:"Граждански контрол върху политиката на сигурност-същност, форми и механизми на осъществяване.Информационната и документална сигурност
  • д-р Тихомир Стойчев SECB502 Институционални и правни основи на системите за сигурност SECB521 Организация на полицейските служби SECB564 Самостоятелна работа "Инстуционални и правни основи на системата за сигурност"