Администрация и управление

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Администрация и управление
  • проф. д-р Людмил Георгиев ADMB035 Регионални и общински несъответствия ADMB522 Самостоятелна работа по писане и решаване на казуси RESB505 Управление на проекти за регионално развитие RESB524 Самостоятелна работа "Управление на проекти за регионално развитие"
  • проф. д-р Николай Арабаджийски ADMB006 Основи на публичната администрация ADMB013 Самостоятелна работа: "Основи на публичната администрация" ADMB030 Управление на администрацията ADMB039 Проект: Управление на администрацията
  • доц. д-р Албена Павлова ADMB018 Практика в административна структура ADMB020 Практика в публична организация ADMB857 Реклама в публичния сектор
  • доц. д-р Георги Пеев ADMB012 Проект:"Съвременни проблеми на публичната администрация" ADMB023 Самобитност и чужди влияния в българските институции ADMB027 Проект: Самобитност и чужди влияния в българските институции ADMB036 Публичната администрация в сравнителен аспект
  • доц. д-р Елена Благоева ADMB017 Проект:"Развитие на европейския интеграционен процес" ADMB032 Интеграционен процес и политики на ЕС ADMB631 Управление на проекти
  • доц. д-р Кристиян Хаджиев ADMB631 Управление на проекти
  • доц. д-р Юлияна Гълъбинова RESB505 Управление на проекти за регионално развитие RESB524 Самостоятелна работа "Управление на проекти за регионално развитие"
  • гл. ас. д-р Ангел Стефанов ADMB014 Проект:"Реформиране на публичната администрация" ADMB020 Практика в публична организация ADMB031 Политически институции и системи ADMB040 Самостоятелна работа: Политически институции и системи
  • гл. ас. д-р Мариана Димитрова ADMB008 Управление на човешките ресурси ADMB016 Самостоятелна работа: Управление на човешките ресурси
  • гл. ас. д-р Милена Караджова ADMB034 Публично право