Живопис и стенопис

Кратко представяне на програмата:

Програмата може да се записва от студенти трета година на обучение в бакалавърска програма на НБУ. Във всеки семестър се изучават по три специализирани аудиторни професионални курса, по три кредитни, извънаудиторни учебни форми, както и един творчески проект, който дава 12 кредита.

В майнър програма "Живопис и стенопис" студентите получават допълнителна професионална подготовка в областта на живописта и изкуствата в архитектурна среда.

В процеса на обучение се усъвършенстват уменията за работа, както с класическите живописни материали и техники: акварел, темпера, пастел, акрил, колаж, маслени бои и смесени техники, така и в традиционните стенописни техники: секо, мозайка, витраж и комбинирани техники върху подвижни и неподвижни основи. Експериментира се и със съвременните изразни средства: фото, видео, дигитални и мултимедийни форми на изява. Студентите, завършили програмата придобиват втора специалност Живопис и стенопис, която се отразява в дипломата за придобита бакалавърска степен от основната програма.

прочети още
Живопис и стенопис

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Живопис и стенопис
Квалификация: художник - живопис, стенопис

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите обучението си в програмата студенти, придобиват знания и умения:

Знания:

- История и теория на изкуството, класически и авангардни творци;

- Живописта, стенописта, мозайката и витража;

- Анатомия, цветознание и композиция;

- Техники и технологии в живописта и стенните изкуства;

Умения:

- Да рисуват човешка фигура и да се изразяват с различни класически и съвременни материали и техники;

- Да изграждат обем, форма и пространство с традиционни и дигитални изразни средства

-Да проектират и реализират стенописни произведения в реална архитектурна среда;

- Да презентират произведенията си по атрактивен начин, включващ инсталации, пърформанси и др. авангардни арт проекти.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите minor-програма-втора специалност могат: да работят като специалисти художници в културни институции, музеи, картинни галерии и фирми, живописци на свободна практика, като художници проектанти и изпълнители на стенопис, мозайка, витраж и др.

Департамент, предложил програмата:

Изящни изкуства