Маркетинг - ДО

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен директор студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Маркетинг - ДО

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Маркетинг
Квалификация: икономист

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в страни с развити и развиващи се капиталови пазари - Италия, Германия, Франция, Швейцария, Русия и Турция.

Компетенции на завършилите програмата:

Притежават знания в областта на управлението на маркетинга, потребителското поведение, продуктовата политика маркетинга на услугите, бизнес логистиката и дистрибуционната, рекламната политика, продаването и управлението на продажбите и маркетинговите проучвания.

Придобиват умения, необходими за работа в сложната и динамична маркетингова среда.

Дипломиране:

Завършването на обучението в minor-програма-втора специалност става с успешна защита на четирите семестриални проекта .

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата са: икономист; експертни в областта на маркетинга - ценовата политика, рекламата, проучването на пазара, връзките с обществеността, продажбите и др.

Департамент, предложил програмата:

Икономика