Англицистика

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна мейджър програма и в майнър програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Майнър програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Майнър програма „Англицистика“ – Специалност „Преподавател по английски език“ подготвя специалисти-филолози, които владеят английски език на ниво професионална компетентност и притежават нужните теоретични и практически умения за преподаване на английски като чужд език.

прочети още
Англицистика

Специалност и професионална квалификация:


Специализация: Преподавател
Специалност: 1404
Квалификация: 1564

Специализация: Преводач
Специалност: 1404
Квалификация: 861

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата владеят английски език на ниво професионална компетентност и притежават нужните теоретични и практически умения в областта на дидактиката и методиката на чуждоезиковото обучение.

Дипломиране:

Завършването на обучението в майнър програма – втора специалност става с успешна защита на четирите семестриални проекта.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да преподават английски като чужд език във всички степени на българското училище, детски градини и школи по английски език (след покриване на необходимите изисквания за придобиване на преподавателска правоспособност).

Департамент, предложил програмата:

Чужди езици и култури