Инженеринг на цифрови услуги (на английски език)

Кратко представяне на програмата:

Програмата Инженеринг на цифрови услуги е резултат на близо двугодишна съвместна работа на преподаватели от департамент Телекомуникации и ръководни кадри от глобални корпорации с представителство в България, като: Unify Global Operations Sofia Centre, IBM Bulgaria, HP Global Delivery Bulgarian Center и IDG/IDC.

Благодарение на глобалното разпространение на информационните и телекомуникационни технологии, подобрената инвестиционна политика и условията за стартиране на бизнес в България, се появява остра нужда от специалисти с нови умения за професионално общуване в разпределената среда, свързана с поддържането и изграждането на информационни центрове от типа на т. нар. Data Center Hubs. Подобен род специалисти ще задоволят нуждите от квалифицирана работна ръка в редица международни компании изграждащи т.нар. големи Call Center, Support & Sales отдели, като необходимостта от конкретни инженерни умения не позволява на компаниите да наемат произволни кандидати. Някои от важните изисквания са: владеенето на поне един западен език (освен английски), специфични познания в областта на телекомуникационните мрежи и ИТ услуги, както и динамиката на работна среда, свързана с клиенти и партньори от различен социален контекст.

Предлаганата програма въвежда студентите в психологическите тънкости в разпределена работна среда на компании, като IBM, HP и Unify/Siemens (IBM Bulgaria, HP Global Delivery Bulgarian Center, Unify Global Operations Sofia Centre). Унифицираните комуникационни системи за съвместна работа (Unified Communications & Collaboration) се използват, за да се опише интеграцията на различни комуникационни подходи с инструменти за съвместна работа, като например виртуални бели дъски, аудио и видео конференции, както и подобрени възможности за управление на повикванията. Доскоро доставящите системи за междуфирмено сътрудничество са се различавали от онези, които доставят корпоративните комуникации. Софтуерни компании като Microsoft и технологични компании като IBM доминират първия тип услуги, за разлика от предлагащите телефония и мрежови услуги като Unify, които доминират втория тип услуги. Тази разлика почти се заличава с времето, защото компании като Microsoft предлагат предимно гласови и телефонни функции, а доставчици на оборудване за мрежови услуги, като CISCO заемат предимно пазара на междуфирменото сътрудничество, докато IBM се отдава на технологични решения като Cloud Computing.

прочети още
Инженеринг на цифрови услуги (на английски език)

Компетенции на завършилите програмата:

Студентите, завършили програмата, придобиват следните компетенции, изразяващи се в знания за това:

- Как интегрирането на иновативни подходи в унифицираните комуникационни системи за съвместно сътрудничество (Unified Communications & Collaboration) водят до нови решения за динамично развитие на глобална корпоративна среда;

- Как анализът на големи масиви от данни (Big Data) води до осъзнаване на определени идеи (напр. IBM Watson Personality Insights) с цел оптимизиране управлението на работните процеси и общуването с клиенти и партньори;

- Как психологическите тънкости (т. нар. soft skills) в общуването развиват динамично, заедно с ИКТ професионалния опит на унифицираните комуникации, корпоративните възможности за разпределена работна среда (outsourcing services).

Успешно завършилите програмата придобиват умения за:

- Общуване с различни типове потенциални и реални клиенти, прилагайки принципа на сприятеляване и обмен в социалните мрежи като ключ за бизнес комуникации, ползвайки т.нар. Фейсбук "социална технология";

- Прилагане и въвеждане в експлоатация на унифицирани комуникационни системи за обвързване на клиенти, както и ползването им като социален капитал в корпоративна мултинационална среда (т.нар. Digital/K);

- Синхронизиране и управление на междуфирмено сътрудничество в разпределена работна среда (Collaborative Working in a Distributed Environment).

Дипломиране:

Завършването на обучението в майнър-програмата - втора специалност става с успешно завършени аудиторни курсове и защита на четирите семестриални проекта (под тюторство на представители от бизнеса).

Професия и възможни заемани длъжности:

Придобитите компетенции дават особена възможност на завършилите майнър-програмата като втора специалност да намерят своята реализация в развиващите се, вече утвърдени на пазара професии като: консултант (информационни и комуникационни технологии), специалист (информационни и комуникационни технологии), мениджър (информационни и комуникационни технологии), експерт (комуникации), мениджър (комуникации), служител или тийм лидер в различни видове Център за продажби и обслужване на клиенти, работещи по поддръжка на системи и мрежови ресурси (Call Center, Service Center, Contact Center, Client Innovation Center, Global Operation Center или Global Delivery Center) на глобални корпорации.

Департамент, предложил програмата:

Телекомуникации