Биология - обща и приложна

Кратко представяне на програмата:

Студентите притежават компетенции от областта на клетъчната биология, микробиологията, биохимията, вирусологията, генетиката, микробиология на храните, психотропните вещества, молекулярните методи, клиничната и ветеринарна микробиология, а също така и в областта на клиничната вирусология.

Основен елемент в обучението са широкозастъпените практически занятия по редица профилиращи дисциплини, които осигуряват значителна практическа подготовка на завършилите майнър-програмата.

прочети още
Биология - обща и приложна

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: 1267
Квалификация: 1477

Компетенции на завършилите програмата:

Студентите притежават компетенции от областта на зоологията, ботаниката, органичната химия, микробиологията, биохимията, репродуктивната биология, биотехнологиите, ГМО, биологичните анализи в криминалистиката, лабораторните изследвания в различни видове диагностични лаборатории.

Дипломиране:

Завършването на обучението в minor-програма-втора специалност става с успешна защита на четирите семестриални проекта проекта.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да работят като биотехнолози, медицински биолози, микробиолози, генетици и експерти-биолози в медико-диагностични, клинични и ветеринарно-медицински лаборатории, фирми за търговия с лабораторни апарати и консумативи; фирми, занимаващи се с разпространение на лекарства и хранителни добавки; фирми за мониторинг на клинични изследвания на лекарствени продукти, Министерство на земеделието, като компютърни специалисти в областта на биомедицината и в научно-изследователски институти.

Департамент, предложил програмата:

Природни науки