Българистика (Български език, култура и литература)

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Българистика (Български език, култура и литература)

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: 78
Квалификация: 1245

Компетенции на завършилите програмата:

- Притежават знания за основни автори, теми, произведения и жанрове в литературата; за правилата за изграждане на литературни и журналистически текстове; за състоянието и функционирането на печатните медии и книгоиздаването; за литературния, културния и езиковия процес в съвременното българско общество;

- Придобиват умения за работа по създаване на литературни и журналистически текстове, за редакция на текст, за разбиране и тълкуване на литературни, културни и езикови явления, за маркетинг и реклама на книги и периодични издания.

Дипломиране:

Завършването на обучението в minor-програма-втора специалност става с успешна защита на четирите семестриални проекта проекта.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да работят като: редактори, коректори, критици в печатните, електронните и интернет медии, в книгоиздаването и книгоразпространението.

Департамент, предложил програмата:

Нова българистика