Неоелинистика (Новогръцки език, култура и литература)

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Неоелинистика (Новогръцки език, култура и литература)

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: 1391
Квалификация: 1820

Компетенции на завършилите програмата:

- Притежават знания за съвременното състояние на новогръцкия език и култура, придобиват умения за общуване и работа с новогръцки език и медии;

- Придобиват умения за ползване и съставяне на текстове в различни комуникативни среди, придобиват основни умения за работа с литературни и исторически текстове.

Дипломиране:

Завършването на обучението в minor-програма-втора специалност става с успешна защита на четирите семестриални проекта проекта.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите minor-програма-втора специалност могат да са: специалисти по новогръцки език и култура, редактори в периодични печатни и електронни издания, екскурзоводи, специалисти с новогръцки език в областта на туризма и администрацията.

Департамент, предложил програмата:

Средиземноморски и Източни изследвания