Екология и опазване на околната среда - ДО

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен директор студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Екология и опазване на околната среда - ДО

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: 1216
Квалификация: 226

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Португалия и Гърция.

Компетенции на завършилите програмата:

- Притежават знания в областта на опазването на околната среда;

- Придобиват умения да разработват и управляват проекти в областта на опазването на околната среда.

Дипломиране:

Завършването на обучението в minor-програма-втора специалност става с успешна защита на четирите семестриални проекта

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите minor-програма-втора специалност могат да работят като специалисти в екологични отдели и организации.

Департамент, предложил програмата:

Природни науки