Телекомуникации

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен директор студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Телекомуникации

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: 1206
Квалификация: 1829

Компетенции на завършилите програмата:

- Притежават знания в областта на радиокомуникациите, моблината телефония, електромагнитната съвместимост, телекомуникационните системи и технологии, мрежовата оптимизация, интернет и електронната търговия, съвременното мрежообразуване, поддържането и управлението на телекомуникационни мрежи и системи;

- Придобиват умения в организацията и управлението на електронни медии (FM радио); пощенски и куриерски дейности, измерванията в телекомуникациите, информационни и експлоатационни технологии и управлението в телекомуникациите.

Дипломиране:

Завършването на обучението в minor-програма-втора специалност става с успешна защита на четирите семестриални проекта проекта.

Департамент, предложил програмата:

Телекомуникации