Психология

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Психология

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: 123
Квалификация: 137

Компетенции на завършилите програмата:

- Притежават знания в основните области на съвременната психология: биологична психология, когнитивна психология, психология на развитието, социална психология, психология на личността, организационна психология, клинична психология и психолингвистика

- Придобиват основни умения за планиране и осъществяване на емпирично или приложно психологическо изследване и за интерпретиране на резултатите от такива изследвания.

Дипломиране:

Завършването на обучението в minor-програма-втора специалност става с успешна защита на четирите семестриални проекта проекта.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите minor-програма-втора специалност психология могат да работят в отдели по човешки ресурси, рекламни и консултантски агенции, социални домове, фондации.

Департамент, предложил програмата:

Когнитивна наука и психология