Анимационно кино

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Анимационно кино

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: 269
Квалификация: 1085

Компетенции на завършилите програмата:

" Притежават знания в областта на визуалните изкуства;

" Познават етапите на творческия процес в областта на анимацията и имат понятие за характерните особености на драматургията, художествената постановка и режисурата в анимационния филм;

" Придобиват умения да работят като аниматори, както в областта на класическата анимация, така и с компютърни графични продукти.

Дипломиране:

Завършването на обучението в minor-програма-втора специалност става с успешна защита на четирите семестриални проекта проекта.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да са: художници-аниматори в анимационни студиа или студиа за визуални ефекти; да работят на свободна практика или в екипите на независими продуценти.

Департамент, предложил програмата:

Кино, реклама и шоубизнес