Индивидуална бакалавърска програма

Програмна схема

Семестриалната учебна заетост включва: В V и VI семестър студентите избират по 6 от 8 аудиторни курса (лекции и практически занимания, от които минимум 50% са от водещата програма) и записват по две извънаудиторни учебни форми (една практика и една самостоятелна работа, семинар или проект, спазвайки съотношението минимум 50% от формите да са от водещата програма). В VII семестър отново избират 6 от 8 аудиторни курса (лекции и практически занимания, от които минимум 50% са от водещата програма) и преминават стаж от 120 часа по избор на студента от кое от професионалните направления в които се обучава, а в VIII семестър избират 4 от 6 аудиторни курса (минимум 50% от които са от водещата програма) и преминават стаж от 180 часа, задължително към водещата програма (професионално направление).

Забележка: В зависимост от водещата програма се определя и програмната схема на индивидуалната програма, като се спазват параметрите й (разпределение на кредити и такса обучение).

прочети още
Индивидуална бакалавърска програма