Индивидуална бакалавърска програма

Програмна схема

Семестриалната учебна заетост включва: за І-II сем. - 3 кредита от общообразователни курсове за знания, 3 кредита от курсове за умения (български език или компютри), 30 часа от двусеместриален курс по спорт/изкуства/езици (некредитни), 12 кредита от чужд език, 6 кредита от двусеместриални курсове по основни научни направления (минимум 50% от водещата програма), 6 кредита от практически курсове в програмата (минимум 50% от които са от водещата програма); за III-IV сем. - 12 кредита от чужд език, 6 кредита от двусеместриални курсове по основни научни направления (минимум 50% от които са от водещата програма), 12 кредита от практически курсове в програмата (минимум 50% от които са от водещата програма ).

Забележка: В зависимост от водещата програма се определя и програмната схема на индивидуалната програма, като се спазват параметрите й (разпределение на кредити и такса обучение).

прочети още
Индивидуална бакалавърска програма