Информатика

Програмна схема

Семестриалната учебна заетост включва: за І-II сем. - 3 кредита от общообразователни курсове за знания, 3 кредита от курсове за умения (български език или компютри), 30 часа от двусеместриален курс по спорт/изкуства/езици (некредитни), 9 кредита от чужд език, 6 кредита от двусеместриални курсове по основни научни направления, 9 кредита от практически курсове в програмата, 30 ч. - 1 практически курс (некредитен); за III-IV сем. - 9 кредита от чужд език, 6 кредита от двусеместриални курсове по основни научни направления, 15 кредита от практически курсове в програмата, 30 ч. - 1 практически курс (некредитен).

прочети още
Информатика