Дизайн на електронни издания и уеб сайтове

Програмна схема

Семестриална учебна заетост:

за І-III сем. - студентите избират 15 от 21 кредита както от аудиторни, така и от извънаудиторни учебни форми за всеки семестър. В случай, че извънаудиторните учебни форми за семестъра включват провеждане на стаж или практика,

изборността е възможно да бъде и по-малка.

прочети още
Дизайн на електронни издания и уеб сайтове

1-ви семестър

Аудиторни курсове (кредитни)

Извънаудиторни учебни форми (кредитни)