Приложeн руски език за администрация и управление (на руски и английски език)

Програмна схема

Приложeн руски език за администрация и управление (на руски и английски език)

5-ти семестър